7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Bez kategorii

STRONA GŁÓWNA > Bez kategorii

Zasady podziału majątku po rozwodzie

podział majątku

Zakończenie trwania małżeństwa oznacza zmianę sytuacji prawnej dotychczasowych współmałżonków w niemal wszystkich obszarach, poza tymi, które dotyczą wspólnych dzieci. Jeśli chodzi o kwestie majątkowe, to orzeczenie rozwodu wiąże się z podziałem majątku, który, choć nie jest bezwzględnie wymagany, ułatwia dysponowanie jego poszczególnymi składnikami i pozwala na ostateczne zakończenie związanych z rozwodem procedur. Przekonajmy się, jak wyglądają kwestie uregulowania spraw majątkowych po uzyskaniu rozwodu.

Jakie wymogi formalne powinien spełniać regulamin spółki prawa handlowego?

regulamin

Funkcjonowanie organów kolegialnych spółek prawa handlowego wymaga często opracowania regulaminu, który będzie ułatwiał ich organizowanie. Ze względu na duże znaczenie, jakie mają tego rodzaju dokumenty, muszą one być dobrze przemyślane i odpowiednio zredagowane. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie stworzenia regulaminu spółki prawa handlowego wyspecjalizowanej w obsłudze klienta biznesowego kancelarii. Przekonajmy się, co powinno się znaleźć w regulaminie.

W jakich przypadkach można ogłosić upadłość konsumencką i co się z tym wiąże?

zniszczona karta kredytowa

Sytuacja, w której osoba fizyczna nie jest w stanie spłacić zaciągniętych pożyczek czy kredytów, jest niezwykle trudna. Prawo przewiduje jednak pewne rozwiązania, które można zastosować w takich przypadkach. Mowa tutaj o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zwanej również upadłością wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dzięki której można skutecznie uwolnić się od długów. Kiedy można ją ogłosić i jakie konsekwencje się z tym wiążą?

Wybór formy działalności gospodarczej. Co wziąć pod uwagę?

prowadzenie działalności

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, może wybrać jedną z wielu jej form zbliżonych do występujących w innych krajach w Unii Europejskiej. Różnice dotyczą między innymi kwestii formalnych, miejsca założenia działalności, sposobu reprezentacji oraz potrzeby posiadania kapitału początkowego.

Jaką ochroną prawną są objęci lokatorzy wynajmujący mieszkania?

wynajem mieszkania

Lokator to według polskiego prawa najemca lokalu lub osoba używająca lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Taka osoba, po podpisaniu odpowiedniej umowy, przyjmuje na siebie zarówno obowiązki, jak i prawa. Niestety, świadomość tego, jakie są możliwości, a jakie zagrożenia związane z wynajmem jest w Polsce wciąż bardzo niska. A szkoda! To istotne, by wiedzieć, co na ten temat mówi polskie prawo i by korzystać z ochrony, jaką nam gwarantuje. W naszym artykule przedstawiam podstawowe przepisy, o których warto pamiętać i wyjaśniamy, na jakie udogodnienie może liczyć osoba wynajmująca lokal.  

Kto może domagać się odszkodowania za śmierć bliskiej osoby?

mężczyzna na cmentarzu

Ludzkie życie jest bezcenne, jednak w uzasadnionych przypadkach możemy, a nawet powinniśmy, oczekiwać rekompensaty za krzywdy doznane z powodu śmierci bliskich nam osób, do której przyczyniły się osoby trzecie. Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby nie przywróci jej życia i nie ukoi bólu, jednak pomaga poradzić sobie z wieloma problemami. Wyjaśniamy, kto może ubiegać się o zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby.

Od czego zależy wysokość odszkodowania za szkodę górniczą?

odszkodowanie

Głębinowe wydobywanie węgla kamiennego powoduje powstawanie w górotworze pustych przestrzeni, co wpływa m.in. na stabilność gruntu oraz stan techniczny zlokalizowanych na nim zabudowań. Prace górnicze wiążą się więc z zagrożeniem dla mieszkańców terenu, na którym są prowadzone. W przypadku stwierdzenia szkód górniczych trzeba starać się o wypłatę odszkodowania. Wyjaśniamy, od czego zależy jego wysokość i co zrobić, gdy kopalnia nie chce go wypłacić.

Czy długi są dziedziczone?

długi dziedziczenia

Dziedziczenie długów dla wielu jest pojęciem dość nieprecyzyjnym. Czy w przypadku śmierci jednego z członków rodziny zobowiązani będziemy do spłaty jego zadłużenia? W jakich przypadkach ta czynność będzie nas dotyczyć? Dziedziczenie spadku związane jest często również z niespłaconymi pożyczkami lub innymi rozliczeniami, z których dłużnik się nie wywiązał. Dowiedzmy się, co oznacza to pojęcie i jak dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza może nam pomóc w przypadku dziedziczonych długów.

Jakie kategorie szkód górniczych wyróżniamy?

pęknięta ściana domu

Szkody górnicze powstają na terenach objętych działaniem kopalni. Mogą to być wstrząsy górnicze, deformacje powierzchni takie jak zapadliska, niecki, szczeliny czy uskoki liniowe oraz zmiany warunków wodnych, na przykład podniesienie poziomu wód gruntowych. Wszystkie te czynniki mają negatywne oddziaływanie na budynki już wybudowane, a także na przyszłe inwestycje. Mogą powodować pękanie ścian, przechylanie się domów, zmiany w warunkach wodnych, które mogą powodować zalania i mieć znaczenie dla uprawy rolnej.