O kancelarii radcy

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Robaszkiewicza świadczy (wszechstronną) pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych (na wielu płaszczyznach) zarówno w postępowaniu sądowym jak i w sprawach pozasądowych.

Kancelaria Radcy Prawnego jest dynamicznie rozwijającą się niezależną firmą prawniczą, której siedziba znajduje się w Siemianowicach Śląskich. Współpracujemy z Kancelariami Adwokatów i Radców Prawnych z terenu Katowic, Chorzowa, Siemianowic Śląskich i pozostałych miast aglomeracji śląskiej.

Pomoc prawna

Kancelaria sporządza także opinie prawne, udziela pisemnych i ustnych porad prawnych, prowadzi negocjacje i bierze udział w mediacjach. Reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.

Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii w Siemianowicach Śląskich, w miejscu wskazanym przez Klienta, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Zakres usług prawnych

- Prawo cywilne i obrót nieruchomościami
- Prawo rodzinne i opiekuńcze
- Prawo gospodarcze i prawo spółek
- Prawo pracy
- Prawo upadłościowe i naprawcze
- Prawo bankowe
- Prawo administracyjne
- Szkody górnicze

Kancelaria Radcy Prawnego
Łukasza Robaszkiewicza “De Iure”
ul. Wróblewskiego 67, pok. 18-19
41-100 Siemianowice Śląskie
lukasz.robaszkiewicz@deiure.com.pl
tel. 691 688 899
tel. 32 321 65 37
Kancelaria Radcy Prawnego działa na terenie:
- Siemianowice Śląskie, Katowice, Chorzów
Zdalne porady prawne na terenie całego kraju.