7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

podział majątku Tag

STRONA GŁÓWNA > Posts tagged "podział majątku"

Podział dóbr małżonków na żądanie

Podział dóbr małżonków na żądanie

Wierzyciel nie może występować z żądaniem ustanowienia rozdzielności majątkowej, gdy małżonkowie są współdłużnikami oraz gdy chodzi o wierzytelność, która może zostać zaspokojona z majątku wspólnego. Regułą w małżeństwie jest ustawowy ustrój wspólności majątkowej, który powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa, obejmujący przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków.

Rozliczenie kredytu hipotecznego a podział majątku po rozwodzie

Rozwód a kredyt hipoteczny

Wskutek orzeczenia rozwodu pomiędzy małżonkami, orzeczenia separacji bądź zawarcia stosownej umowy w formie aktu notarialnego powstaje pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa, która skutkuje powstaniem pomiędzy małżonkami współwłasności w częściach ułamkowych. W dzisiejszych czasach częstokroć małżonkowie w trakcie małżeństwa zawarli umowę kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości stanowiącej ich majątek wspólny, a czasami ze względu na brak zdolności kredytowej kredytobiorcami są również rodzice któregoś z małżonków, stawający się również czasami współwłaścicielami nieruchomości zakupionej na zaspokojenie potrzeb małżonków.