7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

rozwód Tag

STRONA GŁÓWNA > Posts tagged "rozwód"

Rozliczenie kredytu hipotecznego a podział majątku po rozwodzie

Rozwód a kredyt hipoteczny

Wskutek orzeczenia rozwodu pomiędzy małżonkami, orzeczenia separacji bądź zawarcia stosownej umowy w formie aktu notarialnego powstaje pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa, która skutkuje powstaniem pomiędzy małżonkami współwłasności w częściach ułamkowych. W dzisiejszych czasach częstokroć małżonkowie w trakcie małżeństwa zawarli umowę kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości stanowiącej ich majątek wspólny, a czasami ze względu na brak zdolności kredytowej kredytobiorcami są również rodzice któregoś z małżonków, stawający się również czasami współwłaścicielami nieruchomości zakupionej na zaspokojenie potrzeb małżonków.