7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

wierzytelności Tag

STRONA GŁÓWNA > Posts tagged "wierzytelności"

Dopuszczalne działania wierzyciela w celu odzyskania należności

Dopuszczalne działania wierzyciela

W obecnie sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie, a także wydającej się zbliżać wielkimi krokami recesji, poważnym problemem dla przedsiębiorców i uczestników obrotu gospodarczego będą terminowe dokonywanie płatności za wykonane usług i dostarczone towary. Windykacja długów to jest ogólne pojęcie na wszelkie czynności materialnoprawne i procesowe, których celem jest wykonanie przez dłużnika zobowiązania wobec wierzyciela.

Podział dóbr małżonków na żądanie

Podział dóbr małżonków na żądanie

Wierzyciel nie może występować z żądaniem ustanowienia rozdzielności majątkowej, gdy małżonkowie są współdłużnikami oraz gdy chodzi o wierzytelność, która może zostać zaspokojona z majątku wspólnego. Regułą w małżeństwie jest ustawowy ustrój wspólności majątkowej, który powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa, obejmujący przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków.