7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Alimenty

Alimenty

Nieodłączną częścią spraw rozwodowych jest kwestia alimentów. Skłóceni małżonkowie często nie potrafią dojść do porozumienia w zakresie ustalenia ich wysokości, a w niektórych przypadkach – nawet w kwestii zasadności przyznania świadczenia. Najczęściej występującym jego rodzajem są alimenty na rzecz dziecka, jednak warto wiedzieć, że w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej jednej ze stron na skutek rozwodu, ma ona prawo do żądania alimentów również na siebie.

 

Alimenty na dziecko

Rozpatrując wniosek o alimenty na dziecko, sąd ma obowiązek wziąć pod uwagę wiele czynników. Są to między innymi indywidualne potrzeby dziecka, którego dotyczy sprawa oraz sytuacja materialna każdego z rodziców.

Składając pozew w tego typu sprawie lub odpowiadając na dokument złożony przez współmałżonka warto mieć na uwadze fakt, że wysokość alimentów nie może być zasądzona w taki sposób, aby była niekorzystna dla którejkolwiek ze stron. W szczególności należy pamiętać o tym, że:

 

  • jako osoba domagająca się alimentów na dziecko, matka lub ojciec mają prawo do zażądania kwoty, która pozwoli na zapewnienie dziecku godnego życia;
  • jako osoba pozwana, rodzic ma prawo ubiegać się o zmniejszenie kwoty alimentów w stosunku do tej, która widnieje w pozwie, jeśli comiesięczna zapłata zbyt wysokiej sumy pieniędzy przekraczałaby możliwości finansowe danej osoby lub stanowiła realne zagrożenie wpędzenia jej w ubóstwo.

 

Niezależnie od charakteru, w jakim na rozprawie występuje Klient, niezbędna do pozytywnego zakończenia sprawy może okazać się obecność radcy prawnego, który przedstawi i uargumentuje sytuację danej osoby w odpowiedni sposób.