7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj

Czy na dziecko pełnoletnie trzeba płacić alimenty?

czy na dziecko pelnoletnie trzeba placic alimenty - Czy na dziecko pełnoletnie trzeba płacić alimenty?

Alimenty na dziecko płaci najczęściej ten rodzic, który nie opiekuje się bezpośrednio dzieckiem po rozpadzie małżeństwa. W Polsce wciąż wiele osób jest przekonanych, że obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicu, dopóki dziecko nie skończy 18 lat. Nic bardziej mylnego! Osiągnięcie pełnoletności przez dziecko nie oznacza bynajmniej, że rodzic może przestać realizować świadczenie. Kiedy więc obowiązek alimentacyjny się kończy? Przekonajmy się.

Prawa wierzyciela w procesie windykacji

wezwanie do zapłaty

Gdy mówi się o windykacji lub egzekucji komorniczej, bardzo często porusza się kwestię praw, jakie przysługują dłużnikowi. Wierzyciele często mają wrażenie, że to właśnie dłużnicy są chronieni przez prawo, a oni sami mają związane ręce. Nie jest to oczywiście prawdą – wierzycielom również przysługuje szereg praw. W dzisiejszym wpisie pokrótce je omówimy.

Restrukturyzacja jako metoda ratowania spółki przed upadłością

restrukturyzacja

Jeśli spółka jest niewypłacalna lub zagrożona niewypłacalnością ratunkiem dla niej, stanowiącym jednocześnie alternatywę dla ogłoszenia upadłości, jest jej restrukturyzacja. Wprowadzone w trakcie procesu naprawczego zmiany w aktywach, strukturze firmy oraz jej zarządzaniu mają na celu polepszenie wydajności, oraz sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wyróżnia się cztery rodzaje restrukturyzacji:

Czy szkody górnicze podlegają przedawnieniu?

szkody górnicze

Pomimo olbrzymich zniszczeń, jakie powodują, szkody górnicze podlegają przedawnieniu, zgodnie ze znowelizowanym artykułem 149 ustawy prawo geologiczne i górnicze. Zanim jednak przekonamy się, kiedy nasze roszczenia o odszkodowanie za szkody górnicze okażą się bezskuteczne, sprawdźmy czym są, a także co zawrzeć we wniosku o ich naprawę.

Jak dochodzić odszkodowania za wypadek przy pracy?

odszkodowanie za wypadek w pracy

Art. 3 ustawy z 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa wypadek przy pracy jako zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć i które nastąpiło w związku z pracą. Jeśli osoba poszkodowana w trakcie wykonywania pracy nie złamała przepisów BHP i nie była pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających, może liczyć na odszkodowanie.

Co powinien zawierać wniosek o odszkodowanie za szkody górnicze?

Wniosek o odszkodowanie

Szkoda górnicza będzie poniesioną stratą lub utraconą korzyścią, którą poszkodowany by uzyskał, gdyby nie doznał szkody na skutek ruchu zakładu górniczego. Szkoda taka może dotyczyć budynku, gruntu lub plonów. Najczęściej spotykamy się ze szkodami górniczymi, dotyczącymi budynków, które na skutek działalności kopalni zaczynają pękać lub się chwiać, a ich konstrukcja zostaje poważnie naruszona. Dlatego też zazwyczaj naprawy szkód górniczych polegają na przywróceniu nieruchomości do poprzedniego stanu, na przykład poprzez jej prostowanie, lub też na wypłaceniu poszkodowanemu stosownego odszkodowania. Sprawdź, kto jest uprawniony do uzyskana odszkodowania, gdzie złożyć wniosek i jak go wypełnić.

W jakich sytuacjach może dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie praw rodzicielskich

Sytuacje, w których dochodzi do ograniczenia władzy rodzicielskiej, są zawsze bardzo trudne i traumatyczne dla dziecka, często jednak decyzja o ograniczaniu praw rodzicielskich jest nieunikniona. Drastyczne postanowienia wynikają zazwyczaj z nieumiejętności sprawowania przez obydwojga lub jednego z rodziców władzy rodzicielskiej, czyli utrzymania nad dzieckiem należytej pieczy i wychowywania go z uwzględnieniem dobra dziecka oraz dobra społecznego. Sprawdź, w jakich sytuacjach może dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Jak otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z zabezpieczeniem budynku przed szkodami górniczymi?

Szkoda górnicza w mieszkaniu

Jednym z głównych problemów Śląska jest skoncentrowanie na stosunkowo małej powierzchni dużej ilości kopalni, prowadzących podziemną eksploatację górniczą, która w bardzo negatywny sposób wpływa na stabilność budynków na powierzchni. Przed ewentualnymi szkodami górniczymi można się zabezpieczyć, wzmacniając fundamenty i podziemia, dzieląc budynek na mniejsze części, redukując oddziaływania podłoża lub wzmacniając jego części nadziemne, są to jednak dość spore koszty. Dlatego też inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym, którzy wybudowali nowe obiekty w  strefie występowania szkód górniczych, należy się zwrot kosztów, poniesionych na ich zabezpieczenie. Sprawdź, jak otrzymać rekompensatę oraz jakie kategorie szkód górniczych można wyróżnić.