7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Spadek a darowizna – na czym polega różnica?

spadek rodzinny - Spadek a darowizna - na czym polega różnica?

Spadek i darowizna to całkowicie inne pojęcia z punktu widzenia prawa. Chociaż ich przedmiotem mogą być te same dobra, okoliczności ich przekazania, a także konsekwencje prawne są odmienne. Poniżej przedstawiamy podstawowe różnice między spadkiem a darowizną.
Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych spadkobierców w drodze dziedziczenia. Darowizna z kolei dotyczyć może przeniesienia prawa własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa majątkowego. Podstawową różnicą między darowizną a spadkiem jest moment przekazania. Darowizna jest przekazywana za życia posiadacza majątku, a spadek po jego śmierci.

Zarówno  przekazanie darowizny w rodzinie, jak i ustalenie spadku w testamencie lub skorzystanie z dziedziczenia ustawowego to sposoby, w jakie osoby dysponujące majątkiem zabezpieczają bliskich. Dziedziczenie ustawowe odbywa się według zasad ogólnych. Testament daje spadkodawcy większe możliwości decydowania, komu w rodzinie chce zostawić większą część majątku. W niektórych przypadkach możliwe jest wydziedziczenie krewnych. Darowiznę przekazuje posiadacz majątku dowolnej osobie.

Zalety darowizny w rodzinie

Największą zaletą wyboru darowizny jako sposobu przekazania spadku jest możliwość wsparcia członka rodziny natychmiast i wyjaśnienie wszystkich wątpliwych kwestii własnościowych czy podatkowych za życia darczyńcy. Należy jednak pamiętać, że rozdysponowanie majątku w postaci darowizn może spowodować, że po śmierci właściciela majątku krewni, którzy będą czuć się poszkodowani, mogą mieć roszczenia o zachowek od darowizny. Darowizna może być bowiem na różne sposoby modyfikowana – to kolejna różnica między nią a spadkiem, który można jedynie w całości przyjąć lub odrzucić.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds