7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Prawo rodzinne i opiekuńcze

STRONA GŁÓWNA > Prawo rodzinne i opiekuńcze

Jak podważyć zapisy testamentu?

sędzia na rozprawie

Polskie przepisy pozwalają na spisanie testamentu w sposób notarialny, urzędowy (allograficzny), pisemny (holograficzny). W specyficznych sytuacjach możliwe jest przekazanie testamentu w sposób szczególny, czyli ustny, podróżny lub wojskowy. Wszystkie rodzaje testamentów mogą być podważone, choć w przypadku  aktu notarialnego jest to trudne. Kto i w jaki sposób może unieważnić testament?

Jakie są różnice między rozwodem a separacją?

rozwód

Gdy małżeństwo nie układa się pomyślnie, wiele par decyduje się na rozstanie. Jednak może wtedy pojawiać się dylemat – zakończyć związek rozwodem, czy zdecydować się na separację. Warto wiedzieć, jakie są różnice między rozwodem a separacją, chociażby z tego powodu, że niosą one za sobą różne skutki prawne i życiowe. Poznaj więc podstawowe różnice i podobieństwa między nimi.

Czy rozwodnik może dziedziczyć majątek po były małżonku?

rozmowa

Wspólność majątkowa powstaje z dniem zawarcia małżeństwa. Wszystko, co zostało nabyte w tym czasie, należy do małżonków. Jeśli nastąpi rozpad związku, czyli rozwód, stają się obcymi ludźmi i nie dziedziczą po sobie majątku. Jedynymi spadkobiercami są dzieci, jeśli nie ma potomstwa, rodzice, w dalszej kolejności rodzeństwo. Jeśli zapadnie wyrok rozwodowy, a jeden z małżonków umrze, przed uprawomocnieniem wyroku, sąd umorzy postępowanie w sprawie i rozwód nie będzie skuteczny.

W jakich sytuacjach może dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie praw rodzicielskich

Sytuacje, w których dochodzi do ograniczenia władzy rodzicielskiej, są zawsze bardzo trudne i traumatyczne dla dziecka, często jednak decyzja o ograniczaniu praw rodzicielskich jest nieunikniona. Drastyczne postanowienia wynikają zazwyczaj z nieumiejętności sprawowania przez obydwojga lub jednego z rodziców władzy rodzicielskiej, czyli utrzymania nad dzieckiem należytej pieczy i wychowywania go z uwzględnieniem dobra dziecka oraz dobra społecznego. Sprawdź, w jakich sytuacjach może dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Czy osoba nienarodzona może dziedziczyć majątek?

Dziedziczenie majątku

Sytuacja, w której osoba nienarodzona może dziedziczyć majątek, ma miejsce przede wszystkim, wtedy, kiedy spadkodawca pozostawił na świecie poczęte przez siebie dziecko, jeszcze nienarodzone w chwili jego śmierci. Ochronę prawną pogrobowca zapewnia Kodeks Prawa Cywilnego, w szczególności artykuł 927 § 2 stanowiący, że dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku może być spadkobiercą, jeśli urodzi się żywe. Sprawdź, jak dziedziczenie majątku przez osobę nienarodzoną wygląda w praktyce.

Podział dóbr małżonków na żądanie

Podział dóbr małżonków na żądanie

Wierzyciel nie może występować z żądaniem ustanowienia rozdzielności majątkowej, gdy małżonkowie są współdłużnikami oraz gdy chodzi o wierzytelność, która może zostać zaspokojona z majątku wspólnego. Regułą w małżeństwie jest ustawowy ustrój wspólności majątkowej, który powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa, obejmujący przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków.

Rozliczenie kredytu hipotecznego a podział majątku po rozwodzie

Rozwód a kredyt hipoteczny

Wskutek orzeczenia rozwodu pomiędzy małżonkami, orzeczenia separacji bądź zawarcia stosownej umowy w formie aktu notarialnego powstaje pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa, która skutkuje powstaniem pomiędzy małżonkami współwłasności w częściach ułamkowych. W dzisiejszych czasach częstokroć małżonkowie w trakcie małżeństwa zawarli umowę kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości stanowiącej ich majątek wspólny, a czasami ze względu na brak zdolności kredytowej kredytobiorcami są również rodzice któregoś z małżonków, stawający się również czasami współwłaścicielami nieruchomości zakupionej na zaspokojenie potrzeb małżonków.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds