7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Czy osoba nienarodzona może dziedziczyć majątek?

Dziedziczenie majątku

Sytuacja, w której osoba nienarodzona może dziedziczyć majątek, ma miejsce przede wszystkim, wtedy, kiedy spadkodawca pozostawił na świecie poczęte przez siebie dziecko, jeszcze nienarodzone w chwili jego śmierci. Ochronę prawną pogrobowca zapewnia Kodeks Prawa Cywilnego, w szczególności artykuł 927 § 2 stanowiący, że dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku może być spadkobiercą, jeśli urodzi się żywe. Sprawdź, jak dziedziczenie majątku przez osobę nienarodzoną wygląda w praktyce.

W jaki sposób stwierdzić nabycie spadku przez osobę nienarodzoną?

Ponieważ jedynym sposobem na to, aby urzędowo potwierdzić nabycie praw konkretnej osoby do spadku, jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, sporządzony przez notariusza, w przypadku dziedziczenia przez dziecko poczęte i nie narodzone, sąd oraz notariusz mają obowiązek poczekać do narodzin dziecka z otwarciem postępowania spadkowego. Dopiero po narodzinach dziecka mogą oni wydać postanowienie o nabyciu spadku, w którym urodzone dziecko zostanie ujęte. Procedura ta dotyczy zarówno sytuacji, w której dziedziczy wyłącznie nienarodzone dziecko na podstawie testamentu lub ustawowo, oraz tej, w której dziedziczy zarówno dziecko, jak i reszta członków rodziny.

Jak dochodzić praw dziecka nienarodzonego, pominiętego w trakcie przyznawania spadku?

Istnieją dwie sytuacje, w których może dojść do pogwałcenia praw dziecka nienarodzonego, a mającego prawo do spadku:

  • kiedy pozostali spadkobiercy nie wiedzą o istnieniu dziecka, poczętego przez spadkodawcę,
  • kiedy pozostali spadkobiercy celowo zataili fakt istnienia dziecka, poczętego przez spadkodawcę przed sądem albo notariuszem.

Wówczas sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notariusz podpisuje akt poświadczenia dziedziczenia przed urodzeniem dziecka poczętego, nie wskazując go jako spadkobiercę po zmarłym. Aby zapobiec wykluczeniu dziecka z postępowania spadkowego i w celu ochrony jego praw, prawodawca, na mocy przepisów, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przewidział możliwość ustanowienia kuratora dla dziecka poczętego. Jeśli dziecko poczęte zostało wykluczone z postępowania spadkowego, osoba je reprezentująca występuje do sądu, wskazując pomięcie dziecka spadkodawcy. Następnie może się ona starać o uzyskanie zmienionego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zmiany zapisu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Nasza kancelaria pomoże ci w dochodzeniu wszelkich praw spadkowych, związanych z prawem do dziedziczenia przez dziecko poczęte i nienarodzone w chwili śmierci spadkodawcy. Sporządzimy odpowiednie wnioski, dzięki którym szybko oraz bez zbędnego stresu uzyskasz zmieniony akt poświadczenia dziedziczenia.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds