7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Czy osoba nienarodzona może dziedziczyć majątek?

Dziedziczenie majątku

Sytuacja, w której osoba nienarodzona może dziedziczyć majątek, ma miejsce przede wszystkim, wtedy, kiedy spadkodawca pozostawił na świecie poczęte przez siebie dziecko, jeszcze nienarodzone w chwili jego śmierci. Ochronę prawną pogrobowca zapewnia Kodeks Prawa Cywilnego, w szczególności artykuł 927 § 2 stanowiący, że dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku może być spadkobiercą, jeśli urodzi się żywe. Sprawdź, jak dziedziczenie majątku przez osobę nienarodzoną wygląda w praktyce.

W jaki sposób stwierdzić nabycie spadku przez osobę nienarodzoną?

Ponieważ jedynym sposobem na to, aby urzędowo potwierdzić nabycie praw konkretnej osoby do spadku, jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, sporządzony przez notariusza, w przypadku dziedziczenia przez dziecko poczęte i nie narodzone, sąd oraz notariusz mają obowiązek poczekać do narodzin dziecka z otwarciem postępowania spadkowego. Dopiero po narodzinach dziecka mogą oni wydać postanowienie o nabyciu spadku, w którym urodzone dziecko zostanie ujęte. Procedura ta dotyczy zarówno sytuacji, w której dziedziczy wyłącznie nienarodzone dziecko na podstawie testamentu lub ustawowo, oraz tej, w której dziedziczy zarówno dziecko, jak i reszta członków rodziny.

Jak dochodzić praw dziecka nienarodzonego, pominiętego w trakcie przyznawania spadku?

Istnieją dwie sytuacje, w których może dojść do pogwałcenia praw dziecka nienarodzonego, a mającego prawo do spadku:

  • kiedy pozostali spadkobiercy nie wiedzą o istnieniu dziecka, poczętego przez spadkodawcę,
  • kiedy pozostali spadkobiercy celowo zataili fakt istnienia dziecka, poczętego przez spadkodawcę przed sądem albo notariuszem.

Wówczas sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notariusz podpisuje akt poświadczenia dziedziczenia przed urodzeniem dziecka poczętego, nie wskazując go jako spadkobiercę po zmarłym. Aby zapobiec wykluczeniu dziecka z postępowania spadkowego i w celu ochrony jego praw, prawodawca, na mocy przepisów, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przewidział możliwość ustanowienia kuratora dla dziecka poczętego. Jeśli dziecko poczęte zostało wykluczone z postępowania spadkowego, osoba je reprezentująca występuje do sądu, wskazując pomięcie dziecka spadkodawcy. Następnie może się ona starać o uzyskanie zmienionego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zmiany zapisu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Nasza kancelaria pomoże ci w dochodzeniu wszelkich praw spadkowych, związanych z prawem do dziedziczenia przez dziecko poczęte i nienarodzone w chwili śmierci spadkodawcy. Sporządzimy odpowiednie wnioski, dzięki którym szybko oraz bez zbędnego stresu uzyskasz zmieniony akt poświadczenia dziedziczenia.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds