7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Jak dochodzić odszkodowania za wypadek przy pracy?

odszkodowanie za wypadek w pracy

Art. 3 ustawy z 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa wypadek przy pracy jako zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć i które nastąpiło w związku z pracą. Jeśli osoba poszkodowana w trakcie wykonywania pracy nie złamała przepisów BHP i nie była pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających, może liczyć na odszkodowanie.

Odszkodowanie z ZUS

Aby ubiegać się o odszkodowanie, należy złożyć do ZUS szereg dokumentów, w tym: wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy i zaświadczenie (na druku ZUS) o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego leczenie. Potrzebna będzie też dodatkowa dokumentacja medyczna i inne dokumenty, które pomogą Zakładowi ustalić uszczerbek na zdrowiu, jaki poniósł poszkodowany. W przypadku, gdy zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy na drodze sądowej, do ZUS należy złożyć też prawomocny wyrok. Lekarz wyznaczony przez ZUS oceni uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego. Od oceny tej można się odwołać, składając sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Jeśli decyzja komisji również nie będzie dla poszkodowanego satysfakcjonująca, może on złożyć odwołanie do sądu w ciągu 30 kolejnych dni jej otrzymania. W sytuacji, gdy świadczenie z ZUS-u nie pokryje wszystkich kosztów leczenia poszkodowanego, może on domagać się odszkodowania od pracodawcy. To poszkodowany jednak musi udowodnić związek przyczynowo skutkowy pomiędzy powstaniem szkody a wypadkiem, który miał miejsce podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych (np. zaniedbania przepisów BHP ze strony pracodawcy). Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy, warto skorzystać z pomocy dobrego prawnika.

Inne świadczenia

Poza jednorazowym świadczeniem z ZUS-u osoba poszkodowana w wypadku przy pracy może liczyć jeszcze na inne świadczenia. Należy jej się między innymi zasiłek chorobowy, a po jego wyczerpaniu – świadczenie rehabilitacyjne. W zależności od sytuacji poszkodowany może ubiegać się też o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową pozwalającą na przekwalifikowanie się, czy dodatek pielęgnacyjny. Czasami przysługuje również odszkodowanie za utratę przedmiotów osobistego użytku, a także różne świadczenia dla członków rodziny osoby poszkodowanej.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds