7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe, gdy nie są znani wszyscy spadkobiercy?

usługi kancelarii prawnej

Jeżeli jesteś spadkobiercą i chcesz nabyć spadek po osobie zmarłej, powinieneś złożyć wniosek do Sądu Rejonowego o nabycie spadku. Wniosek ten powinien zawierać konkretne informacje, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, a także imiona, nazwiska i adresy wszystkich znanych wnioskodawcy spadkobierców, czyli uczestników postępowania. Co jednak zrobić, jeśli nie wszyscy spadkobiercy są Ci znani? Zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Kto jest zobligowany do ustalenia kręgu spadkobierców?

Do ustalenia kręgu spadkobierców z urzędu zobligowany jest sąd. Nie oznacza to jednak, że jesteś zwolniony ze wszelkich obowiązków związanych z ustaleniem danych i miejsca pobytu wszystkich spadkobierców. Istnieją różne powody, dla których odszukanie ich może być kłopotliwe. Najczęściej zdarza się tak, że od wielu lat kontakt z krewnymi nie jest utrzymywany lub przebywają oni na stałe za granicą.

Co zrobić, jeśli spadkobierca znany jest z imienia i nazwiska, ale nie jest znany jego adres?

Według Kodeksu Postępowania Cywilnego, a konkretnie artykułu 143, w takiej sytuacji powinien zostać doręczony pozew lub inne pismo procesowe, które wywołuje potrzebę podjęcia obrony praw takiej osoby. Doręczenie może – do chwili zgłoszenia się strony albo jej pełnomocnika – nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający. Należy jednak pamiętać, że ustanowienie kuratora jest możliwe jedynie w przypadku, gdy znane jest imię i nazwisko danej osoby. Dodatkowo wnioskodawca musi udowodnić, że nie zna aktualnego adresu danej strony postępowania spadkowego. Należy przedstawić dowody podjętego wysiłku w celu ustalenia miejsca pobytu. Najlepiej wówczas zwrócić się do biur adresowych lub organów ewidencji ludności w urzędzie gminy. Niezbędny będzie również ostatni znany adres osoby, której poszukujesz. Składając wniosek o udostępnienie danych adresowych strony, należy dołączyć odpowiednie wezwanie z sądu, potwierdzające, że istnieje interes prawny w ustaleniu danych. Jeśli to nie przyniesie efektu, możesz również zwrócić się z wnioskiem do Departamentu Centralnych Ewidencji Państwowych MSWiA o udostępnienie informacji meldunkowych dotyczących osób poszukiwanych. Dopiero po wyczerpaniu wszelkich możliwości i ich odpowiednim udokumentowaniu sąd może ustanowić kuratora dla spadkobierców ustawowych.

Co zrobić, jeśli dane personalne i adres spadkobiercy nie są znane?

Istnieje jeszcze jeden, trudniejszy przypadek. Może bowiem zdarzyć się tak, że nie posiadasz żadnej wiedzy na temat tego, kim jest spadkobierca, gdzie mieszka, jak się nazywa i czy w ogóle żyje. Wówczas zgodnie z artykułem 672 K.p.c. niezbędne jest ustalenie kręgu spadkobierców przez ogłoszenie, które powinno zawierać imię, nazwisko, zawód, ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy oraz datę jego śmierci, a także wskazanie majątku pozostałego po spadkodawcy i wezwanie, aby spadkobiercy w ciągu 6 miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku. Ogłoszenie takie powinno być umieszczone w prasie o zasięgu ogólnokrajowym. Jego zamieszczenie wiąże się z kosztem około 1000 zł. Po upływie 6 miesięcy sąd wyznacza rozprawę. Jeśli w ciągu tego czasu nikt się nie zgłosi i nie udowodni swojego prawa do spadku, sąd wydaje postanowienie stwierdzające nabycie spadku tylko na rzecz tych spadkobierców, którzy udowodnili swoje prawa.

W każdej sytuacji związanej ze spadkiem warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii prawniczej.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds