7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Czy na pełnoletnie dziecko płaci się alimenty?

młotek nad ułożonymi monetami

Wysokość alimentów na dzieci jest zależna od ich potrzeb oraz możliwości zarobkowych rodziców. Potocznie uważa się, że obowiązek alimentacyjny ustaje, kiedy małoletni dorosną. Jednak to nie granica wieku powoduje jego wygaśnięcie. Poniżej wyjaśniamy, kiedy rodzice muszą płacić alimenty pełnoletnim dzieciom.
Prawo nie określa jednoznacznie, do jakiego wieku dzieci powinny dostawać alimenty. Art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego § 1. mówi, że obowiązek ten zachodzi wobec dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zazwyczaj sytuacja taka ma miejsce, kiedy młodzi ludzie uczą się i z tego powodu nie mogą podjąć pracy w pełnym wymiarze godzin.

Podstawowa zasada, jaką kierował się prawodawca, ma na celu zapewnienie dzieciom możliwości nauki stosownie do jego uzdolnień. Jednocześnie chodzi o to, by żadna ze stron nie była zbyt mocno obciążona. Zarówno dzieci, jak i rodzice powinny żyć na podobnej stopie życiowej. Dziecko ma obowiązek dokładać starań, by jak najszybciej osiągnąć samodzielność. Nie jest więc uzasadnione roszczenie alimentacyjne „wiecznego studenta”. Wyjątkiem jest również sytuacja, gdy rodzic jest w trudnym położeniu.

Alimenty a tryb nauki

Zdarza się, że rodzice, którzy nie chcą płacić alimentów, argumentują, że dziecko studiuje wieczorowo lub zaocznie, więc może pracować. Trzeba jednak pamiętać, że studiowanie wymaga nie tylko obecności na zajęciach, ale także wielu godzin nauki. Tryb studiów nie może więc znosić obowiązku alimentacyjnego. Uczące się dziecko może podejmować pracę, staże, praktyki, które poprawiają jego sytuację finansową, ale nie powinno się to odbywać kosztem nauki lub zdrowia dziecka.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds