7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Jakie wymogi formalne powinien spełniać pozew o rozwód?

papiery rozwodowe

Pisanie pozwu o rozwód warto powierzyć specjalistom. Wszystkie błędy mogą opóźnić procedury i przysporzyć ci dodatkowych stresów. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujesz się napisać pozew sam, czy z czyjąś pomocą, zapoznaj się z wymogami formalnymi, jakie musi spełnić każdy pozew. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady pisania pozwu rozwodowego.

Treść pozwu rozwodowego zależy głównie od celów, jakie chce osiągnąć powód. Inaczej będzie brzmieć pozew o rozwód bez orzekania o winie, inaczej, gdy powód wnosi o orzekanie o winie i przedstawia w nim uzasadnienie swojej decyzji. Wszystkie pozwy jednak muszą zawierać:
oznaczenie rodzaju pisma, czyli w tym przypadku pozew o rozwód,
• osnowę wniosku (o co wnosi powód),
• uzasadnienie,
• oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
• imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników, adresy stron, numery PESEL,
• podpis powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
• wyliczenie załączników.

Dodatkowe elementy pozwu

Pozew o rozwód zawiera zwykle wiele dodatkowych elementów, jak wniosek o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem winy i ewentualnie zasądzenie alimentów na rzecz jednego z małżonków (lub za porozumieniem stron bez orzekania o winie). Można również wnieść o rozstrzygnięcie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Jeżeli strony mają dzieci, należy wnieść o rozstrzygnięcie w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, miejsca ich zamieszkania oraz ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi (ewentualnie o odstąpienie od orzekania w tej sprawie, jeżeli strony zamierzają współpracować w tym zakresie). W pozwie o rozwód wnosi się także o zasądzenie alimentów na rzecz dzieci wraz ze wskazaniem ich wysokości i jej uzasadnieniem.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds