7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Jak wygląda odrzucenie spadku przez małoletniego?

rodzina u doradcy

Każda osoba, niezależnie od wieku, może dziedziczyć spadek po zmarłej osobie, przy czym może to być zarówno majątek, jak i długi spadkodawcy. Odrzucenie spadku dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Odrzucenie spadku przez osoby dorosłe nie jest jednak jednoznaczne z odrzuceniem spadku przez ich dzieci. Czy osoba małoletnia może odrzucić spadek?

Dziedziczenie spadku oznacza przejście ogółu praw i obowiązków spadkodawcy na spadkobiercę. Dokonuje się ono na mocy testamentu lub na mocy ustawy. Małoletni nie mogą sami zdecydować o odrzuceniu spadku, ponieważ nie mają oni pełnej zdolności do czynności prawnych. W ich imieniu mogą jednak działać przedstawiciele ustawowi (rodzice lub opiekunowie). Aby odrzucić spadek w imieniu dziecka, muszą oni zdobyć zezwolenie sądu rodzinnego.

Jak uzyskać zezwolenie na odrzucenie spadku przez małoletniego?

Aby uzyskać zgodę na złożenie oświadczenia o odrzucenie spadku przez małoletniego, konieczne jest złożenie wniosku o zezwolenie na takie działanie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego. Wniosek powinien złożyć rodzic, który odrzucił spadek. W piśmie muszą być zawarte dane wnioskodawcy, tj. imię, nazwisko, numer PESEL, adres. Bardzo ważne jest zamieszczenie uzasadnienia zamiaru odrzucenia spadku, wraz z nim bowiem dziecko traci prawo do zachowku. Do wniosku dołącza się akt zgonu spadkodawcy, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, kopię dokumentu, który potwierdza odrzucenie spadku, dodatkowy odpis wniosku.
Po uzyskaniu zgody sądu należy złożyć oświadczenie o odrzucenia spadku w imieniu dziecka przed sądem lub przed notariuszem. Termin na złożenie oświadczenia w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spadku mija po 6 miesiącach od momentu dowiedzenia się, że dziecko jest spadkobiercą zmarłego.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds