7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Co wchodzi w skład masy spadkowej?

dziedziczenie spadku

Pojęcie masy spadkowej pojawia się przy omawianiu wielu zagadnień związanych z dziedziczeniem. Jej wielkość ma szczególne znaczenie, jeśli krewni pominięci w testamencie starają się o zachowek. Czym jest masa spadkowa i jak ustalić jej wielkość? Wyjaśniamy poniżej.

Masa spadkowa to zbiór wszystkich praw i obowiązków, jakie przysługują spadkodawcy w momencie jego śmierci. W jej skład wchodzą nie tylko przedmioty majątkowe, ale wszystkie prawa i obowiązki mające charakter cywilnoprawny, które nie są ściśle związane z osobą zmarłego. Masa spadkowa składa się głównie z przysługujących spadkodawcy:
• praw własności rzeczy ruchomych i nieruchomych;
• praw użytkowania wieczystego;
• praw hipoteki oraz praw zastawu;
• praw udziału we współwłasności rzeczy;
• praw służebności gruntowych.

Co jeszcze wlicza się do masy spadkowej?

Do masy spadkowej wchodzą też własnościowe spółdzielcze prawa do mieszkania, autorskie prawa majątkowe i patentowe, roszczenia o wykup i o naprawienie szkody majątkowej, niektóre darowizny oraz roszczenia wynikające ze stosunku pracy. W skład masy spadkowej wlicza się także wierzytelności powstałe na skutek stosunków umownych, bezpodstawnego wzbogacenia i czynów niedozwolonych oraz roszczenia windykacyjne. Jeżeli nie jest znana zawartość masy spadkowej, a  jej skład jest potrzebny, na przykład do ustalenia zachowku, konieczne jest przeprowadzenie przez komornika tzw. spisu inwentarza. Jeśli szukasz kancelarii udzielającej porad prawnych w pobliżu Katowic, zapraszamy.
Do masy spadkowej nie wchodzą: służebności osobiste, użytkowanie, zobowiązania z umowy o dzieło (jeżeli jego wykonanie zależy od osobistych przymiotów wykonawcy), należności z tytułu ubezpieczenia na wypadek śmierci w przypadku, gdy osobą uposażoną jest ktoś inny niż spadkobierca.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds