7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Czy obowiązek alimentacyjny może spoczywać na dziadkach?

dziadkowie

W Polsce obowiązek alimentacyjny reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy – jego zapisy określają zasady dotyczące świadczeń na rzecz dzieci. W artykule wyjaśniamy, czy istnieją okoliczności, w których to dziadkowie mogą zostać zobowiązani do płacenia alimentów na wnuki.

Czy rodzice mogą zostać zwolnieni z płacenia alimentów?

Zgodnie z polskim prawem w pierwszej kolejności obowiązek płacenia alimentów spoczywa na rodzicach. Obejmuje on pokrycie kosztów utrzymania dziecka, a także tych związanych z jego wychowywaniem i edukacją. Obowiązek ten niekiedy jednak zostaje przeniesiony na inne osoby – krewnych w linii prostej, w tym właśnie dziadków dziecka. Może się to zdarzyć, jeżeli:

  • rodzice nie żyją,
  • rodzice nie są w stanie łożyć na utrzymanie dziecka,
  • uzyskanie alimentów od rodziców jest utrudnione lub niemożliwe.

Do takiej sytuacji może dojść, jeśli jedno lub oboje rodziców zmaga się z przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością, utraciło pracę, odbywa karę pozbawienia wolności albo gdy miejsce ich przebywania nie jest znane. W przypadku gdy te okoliczności powodują, że dziecko znajduje się w stanie niedostatku, dziadkowie mogą być zobowiązani do płacenia alimentów.

Czy dziadkowie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego?

Sąd ustala wysokość alimentów indywidualnie dla każdej sprawy. Uwzględnia przy tym zarówno potrzeby dziecka, jak i możliwości finansowe dziadków. Istnieją okoliczności, w których dziadkowie mogą uchylić się od płacenia alimentów. Dotyczy to sytuacji gdy ich zasądzenie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Oprócz tego dziadkowie mogą zostać zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego ze względu na trudną sytuację materialną. Niekiedy są też w stanie wykazać, że wnuk nie znajduje się w niedostatku albo ma możliwości samodzielnego utrzymania się.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds