7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Czy szkody górnicze podlegają przedawnieniu?

górnictwo

Roszczenia związane ze szkodami górniczymi mają charakter szkód majątkowych i tak, jak większość szkód majątkowych ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie terminu określonego przepisami ten, przeciw komu kieruje się roszczenie, ma prawo uchylić się od jego zaspokojenia. Sprawdź, jaki jest termin przedawnienia szkód górniczych.

Szkody górnicze zaliczają się do szkód majątkowych, jednak są objęte specjalnymi przepisami, więc dotyczą ich inne terminy niż pozostałych szkód. Zgodnie z art. 149 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 2 lipca 2021 r. (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1420) odpowiedzialność za szkody górnicze przedawnia się z upływem 5 lat. Oznacza to, że w przypadku szkód takich jak na przykład pęknięcia elewacji domu na skutek działalności górniczej kopalni okres przedawnienia wynosi 5 lat od dnia zauważenia konkretnej szkody. Złożenie pozwu przerywa bieg przedawnienia aż do momentu, gdy zakończy się postępowanie sądowe. Warto przy tym pamiętać, że biegu terminu przedawnienia nie przerywa zgłoszenie do zakładu górniczego.

Odszkodowanie za koszty zabezpieczeń

Kolejnym ważnym przepisem dotyczącym szkód górniczych jest art. 150 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 2 lipca 2021 r., który mówi o tym, że przepisy o naprawianiu szkód stosuje się odpowiednio do zapobiegania tym szkodom. Przepisy te dotyczą roszczeń prewencyjnych. Poniesienie nakładów na zabezpieczenie przed szkodami górniczymi jest podstawą do dochodzenia ich zwrotu. W tym wypadku początek przedawnienia roszczenia wyznacza zdarzenie, które spowodowało ustanie stanu zagrożenia (czyli wykonanie zabezpieczeń) lub poniesienie związanych z tym nakładów. Tego typu roszczenia przedawniają się w terminie określonych w art. 4421 Kodeksu Cywilnego, czyli w terminie trzyletnim.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds