7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Kim jest wykonawca testamentu i jakie ma uprawnienia?

testament

Coraz więcej osób postanawia sporządzić testament, by zapewnić należyte rozporządzenie swoim majątkiem po śmierci. Możliwe jest wyznaczenie w nim wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za wypełnienie ostatniej woli spadkodawcy. Jakie są kompetencje takiej osoby? Wyjaśniamy.

Kto może zostać wykonawcą testamentu?

O wyborze wykonawcy testamentu decyduje spadkodawca. Może być to zarówno osoba prawna, jak i fizyczna – musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Co ważne, istnieje możliwość wyznaczenia jednego lub kilku wykonawców. Jeżeli natomiast w testamencie nie zostanie wskazany wykonawca, jego obowiązki przypisywane są z mocy prawa spadkobiercom ustawowym.

Najważniejszym zadaniem wykonawcy testamentu jest troska o właściwe wykonanie postanowień zawartych w tym dokumencie. Oznacza to m.in.:

  • zinwentaryzowanie majątku zmarłego,
  • uregulowanie wszelkich należności i długów spadkowych,
  • wykonanie zapisów zwykłych i poleceń testamentowych,
  • wydanie spadkobiercom majątku zgodnie z wolą spadkodawcy lub dziedziczeniem ustawowym.

Jakie są kompetencje wykonawcy testamentu?

Wykonawca testamentu posiada szereg uprawnień umożliwiających mu sprawne zarządzanie spadkiem. Należy jednak zaznaczyć, że spadkodawca może według własnego uznania ograniczyć bądź rozszerzyć kompetencje wykonawcy wskazane w regulacji ustawowej.

Wykonawca testamentu ma m.in. prawo do pełnego dostępu do informacji o stanie majątku zmarłego, a także dokonywania czynności prawnych i faktycznych związanych z zarządzaniem majątkiem spadkowym. Pozwala mu to np. na sprzedaż nieruchomości, jeśli jest to konieczne dla uregulowania długów czy też realizacji innych postanowień testamentu. Może również występować jako strona w postępowaniu sądowym w sprawach związanych z zarządzaniem majątkiem spadkowym.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds