7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Pojęcie błędu lekarskiego w kontekście odszkodowań

błąd medyczny

Co roku rośnie liczba spraw zarówno cywilnoprawnych, jak i karnych związanych z błędem medycznym. Ma to głównie związek ze wzrastającą świadomością oraz coraz większymi wymaganiami pacjentów. Poniżej wyjaśniamy, czym jest błąd lekarski i kiedy możliwe jest otrzymanie odszkodowania.

Błąd medyczny bywa mylony czasem z błędem w sztuce lekarskiej, który jest zaniechaniem w diagnozie lub terapii niezgodne z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym. Błąd medyczny jest szerszym pojęciem. Może być za niego odpowiedzialny nie tylko lekarz, ale także położna, pielęgniarka, farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny. Za błąd medyczny grozi odpowiedzialność karna (jeśli nosi znamiona przestępstwa opisanego w kodeksie karnym) oraz odpowiedzialność cywilna.

Aby uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny, trzeba zgłosić roszczenie do podmiotu (lekarza lub placówki medycznej) lub złożyć wniosek do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Jeśli nie uda się załatwić sprawy polubownie, pozostaje złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w prokuraturze lub pozwu do sądu. Najlepiej jednak na początku poradzić się doświadczonego prawnika, jakie postępowanie będzie najlepsze w danym przypadku.

Rodzaje błędów medycznych

Błędy medyczne dzieli się ze względu na sferę działalności, jakiej one dotyczą. Wyróżnia się m.in.:

  • błąd diagnostyczny – polega on na postawieniu nieprawidłowej diagnozy poprzez niewłaściwe odczytanie lub zinterpretowanie wyników badania czy też zaniechanie zapoznania się z dokumentacją medyczną albo przeprowadzenia wywiadu z pacjentem;
  • błąd terapeutyczny – to działanie niezgodne ze stanem wiedzy medycznej lub zaniechanie właściwego działania w czasie terapii;
  • błąd organizacyjny – zaniedbania personelu zarządzającego.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds