7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Jak wygląda sporządzenie umowy alimentacyjnej u notariusza?

sporządzenie umowy u notariusza

Alimenty to środki utrzymania, które zobowiązana do ich płacenia strona powinna dostarczać regularnie. Zazwyczaj przyjmują one postać świadczeń pieniężnych. Zwykle alimenty ustanawiane są w postępowaniu sądowym, jednak istnieje także możliwość sporządzenia stosownej ugody w formie aktu notarialnego. Na czym to polega? Zapraszamy do lektury artykułu.

Kiedy można sporządzić umowę o alimenty u notariusza?

Sporządzenie umowy o alimenty u notariusza jest możliwe jedynie, jeśli obie strony wyrażają taką wolę. W przeciwnym wypadku obowiązek alimentacyjny, w tym szczegóły dotyczące wysokości i sposobu dostarczania świadczenia są ustanawiane na drodze sądowej.

Jeżeli jednak oboje rodziców jest zgodnych w takich kwestiach, jak wysokość alimentów, metoda i termin ich płatności, mogą udać się razem do kancelarii notarialnej i zawrzeć ugodę alimentacyjną. Musi ona mieć formę aktu notarialnego. Ważne, by dłużnik, czyli osoba zobowiązana do płacenia świadczenia, dobrowolnie poddawał się egzekucji.

Jakie dane powinna zawierać ugoda alimentacyjna w formie aktu notarialnego?

Aby ugoda rodziców o alimenty miała moc prawną, musi zawierać szereg informacji i przyjąć wspomnianą już formę aktu notarialnego. W dokumencie powinna znaleźć się data i miejsce sporządzenia umowy oraz oznaczenie jej stron wraz ze szczegółowymi danymi, takimi jak m.in. imiona, nazwiska, numery dowodów tożsamości, numery PESEL.

W umowie alimentacyjnej zapisuje się uzgodnioną wcześniej wysokość świadczenia oraz termin i formę zapłaty. Obowiązki obu stron należy przedstawić w sposób precyzyjny. Nie powinno także zabraknąć zapisu o tym, że dłużnik dobrowolnie poddaje się egzekucji, jeśli nie wywiąże się z ustaleń. Dokument musi być opatrzony własnoręcznymi podpisami obu stron albo osób, które je reprezentują.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds