7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Czy pozew rozwodowy musi być dostarczony do rąk własnych?

pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy to pismo, które powinno zostać sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi, które określają odpowiednie przepisy. Czy musi zostać odebrane fizycznie przez pozwanego? W jaki sposób się je doręcza? Wyjaśniamy!

Gdzie składa się pozew o rozwód?

Główne elementy pozwu o rozwód to: oznaczenie rodzaju pisma i sądu, dane stron (imiona, nazwiska, PESEL, adresy zamieszkania), wskazanie żądania, uzasadnienie, podpis powoda, wyliczenie załączników. Aby mieć pewność, że pismo jest przygotowane prawidłowo, zachęcamy do konsultacji z naszymi działającymi w Katowicach adwokatami od rozwodów.

Gotowy wniosek składa się w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Sąd z kolei drogą pocztową kieruje odpis tego pisma do pozwanego – ten ma wówczas możliwość ustosunkowania się do pozwu. Jeśli tylko jest to możliwe, należy zadbać o to, by w piśmie znajdował się aktualny adres zamieszkania strony przeciwnej – zwiększa to szansę na jego skuteczne doręczenie.

Niemożność dostarczenia pozwu rozwodowego

Pozew rozwodowy musi być dostarczony do rąk własnych pozwanego. Jeżeli po upływie 14 dni i pozostawieniu podwójnego awiza, pismo nie zostanie odebrane przez stronę pozwaną, sąd zawiadamia o tym powoda. Jednocześnie zobowiązuje go do doręczenia pozwanemu pozwu rozwodowego za pośrednictwem komornika.

Powód powinien następnie przedstawić potwierdzenie doręczenia korespondencji lub zwrócić korespondencję z załączeniem dowodu na piśmie, ze pozwany zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie. W tym drugim przypadku również uznaje się wówczas pozew za dostarczony. Jeśli jednak korespondencja nie została doręczona i stwierdzono, że pozwany nie zamieszkuje i nie przebywa pod wskazanym adresem, powód może złożyć wniosek o ustalenie jego prawidłowego adresu zamieszkania.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds