7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Jak otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z zabezpieczeniem budynku przed szkodami górniczymi?

Szkoda górnicza w mieszkaniu

Jednym z głównych problemów Śląska jest skoncentrowanie na stosunkowo małej powierzchni dużej ilości kopalni, prowadzących podziemną eksploatację górniczą, która w bardzo negatywny sposób wpływa na stabilność budynków na powierzchni. Przed ewentualnymi szkodami górniczymi można się zabezpieczyć, wzmacniając fundamenty i podziemia, dzieląc budynek na mniejsze części, redukując oddziaływania podłoża lub wzmacniając jego części nadziemne, są to jednak dość spore koszty. Dlatego też inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym, którzy wybudowali nowe obiekty w  strefie występowania szkód górniczych, należy się zwrot kosztów, poniesionych na ich zabezpieczenie. Sprawdź, jak otrzymać rekompensatę oraz jakie kategorie szkód górniczych można wyróżnić.

Jak otrzymać zwrot kosztów, poniesionych na zabezpieczenie budynku?

Aby otrzymać zwrot kosztów, poniesionych na zabezpieczenie budynku należy złożyć wniosek do przedsiębiorcy górniczego, czyli kopalni, właściwego, ze względu na rejon występowania szkód górniczych. Wniosek o zwrot kosztów zabezpieczeń budynku można złożyć także do Skarbu Państwa. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, w tym:

  • pozwolenie na budowę lub rozbudowę obiektu budowlanego,
  • warunki zabudowy,
  • informację o warunkach geologiczno–górniczych,
  • projekt techniczny obiektu budowlanego.

Konieczne będzie również przedłożenie projektu planowych zabezpieczeń przed szkodami górniczymi, okazanie dziennika budowy z zapisami o wykonanych zabezpieczeniach profilaktycznych oraz, co niezwykle ważne, przedstawienie kosztorysu. Finansowe sprawozdanie zawierać powinno wykaz kosztów dokonanych na zabezpieczenia budynku przed wpływem eksploatacji górniczej, a także koszty robocizny, sprzętu i materiałów.

Równie ważna co załączniki jest treść wniosku. Zawierać powinna ona dane osobowe lub dane firmy, będącej właścicielem budynku, informacje o jego położeniu i roku budowy. W treści podać należy również numer pozwolenia na budowę oraz kategorię terenu górniczego, stosownego do wybranego rodzaju zabezpieczeń.

Jeśli po trzydziestu dniach otrzymałeś odmowę zawarcia ugody lub nie otrzymałeś żadnej odpowiedzi, możesz wkroczyć na drogę sądową. Nasza kancelaria prawna pomoże ci sformułować wniosek, a w razie potrzeby poprowadzi postępowanie sądowe. Dzięki nam szybko i sprawnie otrzymasz zwrot kosztów poniesionych w związku z zabezpieczeniem budynku przed szkodami górniczymi.

Jakie są kategorie szkód górniczych?

Wysokość zwrotu kosztów poniesionych w związku z zabezpieczeniem budynku przed szkodami górniczymi uzależniona jest od kosztów zabezpieczeń. Te z kolei dobiera się w zależności od kategorii szkód górniczych, występujących na obszarze, na którym ma stanąć obiekt. Szkody górnicze dzielą się na pięć kategorii: pierwsza to szkody najlżejsze, piąta najbardziej poważne, eliminujące możliwość budowy obiektu. Najdroższe zabezpieczenia dotyczą szkód z kategorii IV. Obiekty, objęte ryzykiem takich szkód powinny mieć plan prostokątny i zwartą, sztywną bryłę, o symetrycznym układzie. Ściany nośne rozmieszcza się symetrycznie do osi podłużnej i poprzecznej budynku. Podpiwniczenie powinno rozciągać się pod całością budynku, a pod ławami fundamentowymi należy rozsypać zagęszczoną mechanicznie podsypkę piaskową o grubości od 30 do 100 centymetrów. Przekątne ściągi żelbetowe, wieńce i stropy to kolejne zabezpieczenia, niezbędne, aby ochronić budynek przed szkodami górniczymi czwartej kategorii.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds