7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Czym jest zachowek i komu się należy?

Rozstrzygniecie zachowku

Zachowek to świadczenie, będących jedną z form dziedziczenia.

Zabezpiecza on interesy prawnych spadkobierców, pominiętych w testamencie, którym, na podstawie istniejących przepisów, należy się część spadku, czyli interesy:

  • małżonka zmarłego,
  • dzieci zmarłego,
  • wnuków zmarłego,
  • prawnuków zmarłego.

Sprawdź, co jeszcze warto o nim wiedzieć.

Kto może, a kto nie może starać się o zachowek?

O zachowek może starać się zatem osoba nieujęta w testamencie i niewydziedziczona, a będąca jednocześnie spadkobiercą ustawowym. Spadkobierca ustawowy może starać się o określoną odpowiednią część spadku, jeśli nie uzyskał należnej z niego kwoty w drodze dziedziczenia ustawowego lub na skutek zapisu w testamencie. Ponadto, jeśli spadkobierca ten nie uzyskał całego należnego mu spadku, może domagać się zapłaty różnicy między tą częścią, którą otrzymał, a należnym mu zachowkiem.

Zachowek nie przysługuje natomiast osobom wydziedziczonym w testamencie ze wskazaniem konkretnych powodów oraz sądownie uznanym za niegodnych dziedziczenia. Nie mogą domagać się go także spadkobiercy ustawowi, którzy dobrowolnie zrzekli się spadku lub samego zachowku poprzez zawarcie umowy notarialnej ze spadkodawcą. Zrzeczenie się spadku zachowku rozciąga się automatycznie na dzieci i wnuki zrzekającego się, o ile nie postanowiono inaczej w treści umowy. O zachowek nie może również starać się małżonek, który był ze zmarłym w separacji lub wobec którego wystosowano wniosek o rozwód z jego winy, a także wydziedziczonemu rodzeństwu oraz dzieciom rodzeństwa.

Jak oblicza się wysokość zachowku i jak się o niego starać?

Wysokość zachowku oblicza się, biorąc pod uwagę wartość części majątku, która należałaby się spadkobiercy, jeśli dziedziczyłby on ustawowo, czyli praktycznie połowę wartości tej części majątku. Wyjątek stanowią spadkobiercy ustawowi, trwale niezdolni do pracy i dzieci do 18 roku życia: w ich przypadku zachowek wynosi dwie trzecie tego, co należy się im w drodze dziedziczenia ustawowego. Aby zachowek otrzymać, należy złożyć pozew o zachowek do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, składając wcześniej w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. W pozwie należy wskazać konkretną kwotę, zachowku, jakiego się domagamy. Jeśli wynosi ona do 75 tysięcy złotych, pozew składa się sądzie rejonowym, jeśli jest większa w sądzie okręgowym.

Nasza kancelaria pomoże przygotować ci odpowiedni pozew oraz poprowadzi przez procedurę dochodzenia prawa do zachowku. Dzięki nam cały proces stanie się mniej stresujący, a ty odzyskasz należne ci pieniądze.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds