7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Czy szkody górnicze się przedawniają?

szkody górnicze

Pomimo olbrzymich zniszczeń, jakie powodują, szkody górnicze podlegają przedawnieniu, zgodnie ze znowelizowanym artykułem 149 ustawy prawo geologiczne i górnicze. Zanim jednak przekonamy się, kiedy nasze roszczenia o odszkodowanie za szkody górnicze okażą się bezskuteczne, sprawdźmy czym są, a także co zawrzeć we wniosku o ich naprawę.

Czym są szkody górnicze?

Mianem szkód górniczych określa się poniesioną stratę lub utraconą korzyść, którą poszkodowany by uzyskał, gdyby nie doznał szkody wskutek ruchu zakładu górniczego. Szkody górnicze dotyczą budynków, gruntów oraz plonów. Roszczenia dotyczą najczęściej odszkodowań za naprawę szkód górniczych, niszczących budynki. Na skutek działalności kopalni nieruchomości zaczynają pękać i się chwiać, a ich konstrukcja zostaje naruszona. Szkody górnicze naprawia się poprzez przywrócenie nieruchomości do poprzedniego stanu lub poprzez wypłacenie poszkodowanemu odpowiedniego odszkodowania.

Kiedy szkody górnicze się przedawniają?

Zgodnie z artykułem 149 ustawy prawo geologiczne i górnicze szkody górnicze przedawniają się po okresie pięciu lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie. Dzięki nowelizacji termin ten został wydłużony: we wcześniejszym prawodawstwie wynosił trzy lata. Przedawnienie szkody górniczej oznacza, że jeśli nieruchomość doznaje poważnych uszkodzeń na skutek działalności kopalni, a jej właściciel zgłosił pozew po terminie pięciu lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie, wówczas pozew ten zostanie automatycznie oddalony. Dlatego też tak istotne jest podanie we wniosku o odszkodowanie dnia zauważenia konkretnej szkody górniczej, czyli zniszczenia lub pęknięcia. Za szkody bowiem nie uważa się przykładowo deformacji terenów, powstających wiele lat po zaprzestaniu wydobycia lub zniszczeń, powstających na skutek stałych wstrząsów. Istotne będzie konkretne zdarzenie, które doprowadziło do powstania danego dnia określonej szkody górniczej.

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie za szkody górnicze?

Wniosek o odszkodowanie za szkody górnicze składa właściciel, dzierżawca lub zarządca obiektu uszkodzonego na skutek na prowadzonej działalności górniczej do zakładu górniczego, odpowiedzialnego z powstanie szkody. We wniosku muszą znaleźć się:

  • dane właściciela nieruchomości,
  • dane uszkodzonych nieruchomości,
  • data ujawnienia się szkody górniczej,
  • tytuł prawny do nieruchomości,
  • lokalizacja nieruchomości,
  • dokładny opis szkody.

Ponadto we wniosku właściciel nieruchomości musi wskazać żądany sposób naprawienia szkody. Wniosek o naprawę szkód górniczych złożyć można w postaci pisemnej osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie. Jeśli w terminie trzydziestu dni od złożenia wniosku  otrzymamy odmowę lub jeśli nie otrzymamy żadnej odpowiedzi, można wszcząć postępowanie sądowe.

Nasza kancelaria pomoże Państwu w napisaniu wniosku o odszkodowanie za szkody górnicze oraz w dochodzeniu praw do zadośćuczynienia na drodze sądowej. Dzięki nam odzyskacie pieniądze lub doprowadzicie do tego, że nieruchomość odzyska swój pierwotny wygląd.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds