7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Restrukturyzacja jako metoda ratowania spółki przed upadłością

restrukturyzacja

Jeśli spółka jest niewypłacalna lub zagrożona niewypłacalnością ratunkiem dla niej, stanowiącym jednocześnie alternatywę dla ogłoszenia upadłości, jest jej restrukturyzacja. Wprowadzone w trakcie procesu naprawczego zmiany w aktywach, strukturze firmy oraz jej zarządzaniu mają na celu polepszenie wydajności, oraz sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wyróżnia się cztery rodzaje restrukturyzacji:

  • pozasądową restrukturyzację spółki,
  • postępowanie układowe,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

Na czym polega pozasądowa restrukturyzacja spółki?

Pozasądowa restrukturyzacja spółki jest najczęściej wdrażaną procedurą w zakresie restrukturyzacji. W takim wypadku postępowanie o zatwierdzeniu układu z wierzycielami zatwierdzane jest przez sąd. Korzyść z pozasądowej restrukturyzacji spółki jest wszechstronna: nie tylko bowiem broni ona firmę przed upadłością, lecz również wdraża proces ochrony dłużnika. Co więcej, na skutek pozasądowej restrukturyzacji spółki wszelkie toczące się postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu. Już dokonane zajęcia przez komornika zostają uchylone, nie jest także możliwe wszczęcie nowych postępowań. Pozasądowa restrukturyzacja spółki polegać będzie przede wszystkim na dokonywaniu przekształceń podmiotowych, w tym na łączeniu lub podziale firmy, a także na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. W ramach pozasądowej restrukturyzacji spółki możliwe jest również renegocjowanie dotychczas zawartych umów.

Jak przebiegają postępowanie układowe zwykłe?

Równie korzystną formą restrukturyzacji spółki jest postępowanie układowe, polegające na zawarciu układu po sporządzeniu spisu wierzycieli i jego zatwierdzeniu przez obie strony. Udział sądu w procesie układowym jest ograniczony do minimum. Gdy spis zostanie otwarty toczące się postępowania zostają zawieszone, a wszczęcie nowych zostaje uniemożliwione. Dzięki takim działaniom spółka uniknie ogłoszenia upadłości. W ramach układu z wierzycielem dążyć można na przykład do zmniejszenia wysokości zobowiązania, rozłożenia go na raty lub odroczenia terminu płatności. W skrajnych sytuacjach można wystąpić o zabezpieczenie wierzytelności lub dokonać przekształcenia wierzytelności na udziały, lub akcje.

Jak przebiegają postępowanie układowe przyspieszone?

Jeśli natomiast suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, wówczas wdrożyć można postępowanie układowe przyśpieszone. Dedykowane jest ono firmom we wstępnej fazie kryzysu finansowego, wobec których podjęto dopiero działania komornicze. W efekcie zawarcia postępowania układowego przyśpieszonego zawieszone zostają postępowania egzekucyjne, dotyczące wierzytelności, jednak bez możliwości zablokowania wszczynania kolejnych postępowań. Przyspieszone postępowanie układowe trwa krócej niż „zwykłe” oraz sanacyjne. W obydwu ostatnich przypadkach bowiem występuje konieczność rozpoznania sprzeciwów, co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.

Czym restrukturyzacyjne postępowanie sanacyjne różni się od pozostałych?

Najbardziej skomplikowaną procedurą restrukturyzacyjną jest procedura sanacyjna, wdrażana w przypadku firm w poważnym kryzysie finansowym. W przeciwieństwie do pozostałych odbywa się ono przy aktywnym udziale sądu i najlepiej sprawdza się podczas ratowania przedsiębiorców już niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Efektem postępowania będzie poprawa sytuacji ekonomicznej i przywrócenie zdolności firmy do wykonywania podjętych zobowiązań. Chroni ona również firmę przed grożącą egzekucją komorniczą.

Bez względu na kondycję finansową państwa spółki oraz wysokość jej zadłużenia, nasza kancelaria skutecznie zajmie się jej restrukturyzacją. Dzięki nam państwa przedsiębiorstwo szybko odzyska finansową sprawność i upora się  wierzytelnościami.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds