7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Zasady podziału majątku po rozwodzie

podział majątku

Zakończenie trwania małżeństwa oznacza zmianę sytuacji prawnej dotychczasowych współmałżonków w niemal wszystkich obszarach, poza tymi, które dotyczą wspólnych dzieci. Jeśli chodzi o kwestie majątkowe, to orzeczenie rozwodu wiąże się z podziałem majątku, który, choć nie jest bezwzględnie wymagany, ułatwia dysponowanie jego poszczególnymi składnikami i pozwala na ostateczne zakończenie związanych z rozwodem procedur. Przekonajmy się, jak wyglądają kwestie uregulowania spraw majątkowych po uzyskaniu rozwodu.

Dlaczego podział majątku jest konieczny?

Podział majątku po rozwodzie będzie potrzeby wtedy, gdy małżonkowie nie zawarli ze sobą intercyzy, ani nie zajmowali się kwestiami statusu swego majątku podczas trwania małżeństwa. W takim przypadku istniała między nimi ustawowa wspólność majątkowa, co oznacza, że posiadane przez nich dobra dzieliły się na majątek osobisty każdego z nich oraz majątek wspólny. Majątkiem osobistym były gotówka i dobra posiadane przez nich przed ślubem oraz te, które każde z nich otrzymało już po nim, np. darowizny czy spadki. Z chwilą orzeczenia rozwodu status tych składników majątku nie ulega zmianie. Majątkiem wspólnym, który podlega podziałowi, były natomiast środki uzyskane z działalności zarobkowej oraz ruchomości i nieruchomości, które zostały za nie zakupione.

Jak wygląda podział majątku?

Podział majątku może być dokonany na podstawie porozumienia między małżonkami i zawarcia odpowiedniej umowy u notariusza, co daje swobodę decydowania o proporcjach podziału oraz o tym, jakie rzeczy trafią do którego z byłych współmałżonków. Inną opcją jest postępowanie sądowe. W takim przypadku o podziale majątku decyduje sąd. Co do zasady jest on dzielony po połowie, choć w niektórych sytuacjach jest możliwe także inne rozdysponowanie zgromadzonych dóbr. Wymaga to jednak wykazania, że jedno z małżonków nie przyczyniało się w równym stopniu do powstawania majątku wspólnego. Dla uzasadnienia odstępstwa potrzebne będą też ważne przyczyny, które je uargumentują np. uporczywe trwonienie majątku.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds