7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Czy można dochodzić odszkodowania za szkody górnicze na plonach?

pęknięcie

Tereny, które są położone w miejscach, w których prowadzono lub prowadzi się eksploatację górniczą, są narażone na występowanie różnych rodzajów uszkodzeń, wynikających z ruchów górotworu oraz powstawania wstrząsów. Mogą one powodować zapadnięcia się ziemi, a także jej wypiętrzenia oraz zmieniać stosunki wodne na całym terenie. Osoby, które poniosły straty, mogą jednak ubiegać się o związane z tym odszkodowanie za szkody górnicze. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak wyglądają odszkodowania za szkody górnicze w przypadku upraw.

Czym są szkody górnicze?

Szkody górnicze to oddziaływania mające związek z funkcjonowaniem kopalni i powstawaniem pustek powydobywczych. W niektórych sytuacjach mogą one ulegać samoistnemu zapadaniu, a tym samym powodować osiadanie lub wypiętrzanie się warstw ziemi znajdujących się powyżej. Bardzo często skutkuje to pojawianiem się zniszczeń na powierzchni – uszkodzeniom ulegają zarówno budynki, jak i wszelkiego rodzaju instalacje, a nierzadko także grunty wykorzystywane w działalności rolniczej. Choć właściciele nieruchomości położonych w miejscach prowadzenia robót górniczych nie mogą się jej przeciwstawić, to przysługuje im prawo do odpowiedniego odszkodowania.

Rekompensatę za zniszczone uprawy

W przypadku wszystkich szkód górniczych osoby, które poniosły w ich wyniku straty, mogą się ubiegać o wypłatę odszkodowania. Zniszczenia nieruchomości gruntowych wiążą się na ogół z powstawaniem osuwisk, które wykluczają rolnicze wykorzystanie terenu, w grę wchodzi tu powstanie szczelin, progów lub obniżeń uniemożliwiających dalszą uprawę, a często także brak wody na danym terenie. Odszkodowanie może obejmować nie tylko kwoty związane z wyłączeniem ziemi z produkcji rolnej, ale także zniszczone plony – zasiane zboże, warzywa bądź posadzone drzewa lub krzewy.

W razie stwierdzenia szkody zgodnie z przepisami należy zgłosić ją kopalni albo, jeżeli zakład już nie istnieje do Urzędu Górniczego. Jeśli próba polubownego załatwienia sprawy nie przyniesie skutków, pozostaje dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds