7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Co należy rozumieć pod pojęciem ryzyka prawnego?

prawnik

System prawny obowiązujący w danym państwie wiąże się nie tylko z konkretnymi przepisami, które w określony sposób kształtują reguły postępowania, lecz również z możliwością ich skutecznej egzekucji. W przypadku prowadzenia biznesu wpływa to w istotny sposób na ryzyko działalności gospodarczej. Jeśli szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości nie działa wystarczająco sprawnie, obsługa prawna firm staje się bardziej skomplikowana. Przekonajmy się, na jakie obszary oddziałuje ryzyko prawne.

Czym jest ryzyko prawne i jakie są jego konsekwencje?

Prowadzenie biznesu oznacza radzenie sobie ze znacznym poziomem niepewności, wynikającym z nieprzewidywalności zdarzeń gospodarczych oraz wszystkiego, co dzieje się w otoczeniu firmy. W przypadku ryzyka prawnego źródłem zmienności warunków mogą być zarówno wprowadzane regulacje prawne i ich zakres, jak i tryb, w jakim się one pojawiają. Liczyć się będzie także ich spójność z zawartymi przez kraj umowami międzynarodowymi czy przynależnością do różnych organizacjach ponadnarodowych. Ryzyko prawne ma również wymiar bardzo praktyczny, wynikający z możliwości egzekwowania umów handlowych, a w razie sporu – uzyskania wyroku w rozsądnym terminie i w ściśle określonym w przepisach trybie. Na poziom ryzyka prawnego wpływa częstotliwość zmian regulacji, ich przejrzystość, ujednolicona interpretacja oraz posiadanie przez składy orzekające kompetencji w prowadzeniu spraw gospodarczych. Znaczenie ma także zakres odpowiedzialności wynikającej z realizacji typowych dla przedsiębiorstw działań.

Jak można ograniczać ryzyko prawne?

Sposobem na zmniejszenie ryzyka prawnego jest rzetelna analiza realizowanych w przedsiębiorstwie procesów oraz dokładne zbadanie ich w kontekście wszystkich związanych z nimi regulacji. Daje to możliwość stworzenia procedur, które ograniczą prawdopodobieństwo naruszenia przepisów lub narażenia się na konsekwencje wynikające z niedoskonałości systemu. W grę wchodzi m.in. ujednolicenie umów oraz przygotowanie sprawnej ścieżki akceptacji możliwych odstępstw.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds