7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Czy alimenty płaci się tylko na dziecko?

alimenty

Powszechnie wiadomo jest, że intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska, może doprowadzić do rozdzielności majątkowej. Małżonkowie nie posiadają więc majątku wspólnego, lecz każdy dysponuje majątkiem osobistym. Czy jednak intercyza wpływa na dziedziczenie po małżonku? Co ze spadkiem po rodzicach, którzy za życia posiadają rozdzielność majątkową?

Intercyza a dziedziczenie — najważniejsze informacje

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie ma wpływu na prawo do dziedziczenia. Zatem intercyza nie zmienia niczego w kwestii spadku. Dziedziczenie odbywa się na podstawie prawa cywilnego, z którego wynika, że małżonek ma ustawowo prawo do dziedziczenia majątku — bez względu na to, czy w związku małżeńskim istnieje rozdzielność majątkowa, czy też nie. Co ważne, dziedziczeniu podlega majątek nie tylko ten, który udało się zdobyć w trakcie trwania małżeństwa, ale również posiadany przed zawarciem związku małżeńskiego.

Należy przy tym dodać, że w procesie dziedziczenia zawsze w pierwszej kolejności brany jest pod uwagę testament sporządzony przez spadkodawcę. Jeśli więc małżonek chce wyłączyć swojego współmałżonka z dziedziczenia, powinien wyrazić taką wolę w testamencie. Niemniej, nawet jeśli małżonek zostanie wykluczony z dziedziczenia, przysługuje mu prawo do zachowku.

Jeśli testamentu nie ma, dziedziczenie odbywa się ustawowo. Zgodnie z art. 931. Kodeksu cywilnego: W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Zasad tych nie zmienia ustanowiona pomiędzy małżonkami za życia rozdzielność majątkowa.

Intercyza nie ma wpływu na dziedziczenie, jeśli chodzi o ułamek majątku przysługujący małżonkowi, jednak może od niej zależeć faktyczna wartość uzyskanego majątku. Co to oznacza? Przy wspólności majątkowej żyjący małżonek zatrzymuje część majątku ze względu na swój udział w majątku wspólnym, a część przysługuje mu w wyniku dziedziczenia. Przy intercyzie przysługuje mu jedynie udział z majątku prywatnego zmarłego współmałżonka.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds