7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

W jakich przypadkach można ogłosić upadłość konsumencką i co się z tym wiąże?

zniszczona karta kredytowa

Sytuacja, w której osoba fizyczna nie jest w stanie spłacić zaciągniętych pożyczek czy kredytów, jest niezwykle trudna. Prawo przewiduje jednak pewne rozwiązania, które można zastosować w takich przypadkach. Mowa tutaj o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zwanej również upadłością wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dzięki której można skutecznie uwolnić się od długów. Kiedy można ją ogłosić i jakie konsekwencje się z tym wiążą?

W jakich przypadkach można ogłosić upadłość konsumencką?

Na początku warto podkreślić, że upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, na które mogą zdecydować się wyłącznie osoby prywatne. Osoba, która chce z niej skorzystać, nie może zatem prowadzić działalności gospodarczej, być wspólnikiem spółki jawnej bądź partnerskiej, prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek czy być komplementariuszem w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Co ważne, o upadłość konsumencką mogą starać się jedynie osoby niewypłacalne.

Mowa tutaj o takich osobach, które nie w stanie uregulować zobowiązań od minimum trzech miesięcy. Przez niewypłacalność należy rozumieć sytuację, w której osoba zadłużona otrzymuje zbyt niskie wynagrodzenie miesięczne, by móc się utrzymać oraz pokryć wydatki, które wiążą się ze spłatą długów. Ważne jest również to, że wniosek o upadłość konsumencką może być złożony do sądu zarówno przez dłużnika, jak i przez wierzyciela. W obu przypadkach warto skorzystać z pomocy prawnej radcy prawnego, który pomoże przejść przez cały proces.

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Najważniejszymi celami, dla których do sądu wpływają wnioski o upadłość konsumencką, są umorzenie części albo całości długów oraz zaspokojenie wierzycieli (na przykład z majątku dłużnika). Istotne jest również to, że skutkiem takich działań jest też utrata praw niewypłacalnego dłużnika do zarządzania własnym majątkiem. Od momentu ogłoszenia upadłości ten obowiązek spoczywa na syndyku.

Co ważne, dłużnik ma obowiązek wskazywania i wydawania syndykowi majątku oraz dokumentów, które go dotyczą. Zadaniem syndyka jest natomiast spieniężanie ich. Masą upadłościową, czyli wspomnianym majątkiem dłużnika określamy przede wszystkim wynagrodzenie z umowy o pracę czy dom lub mieszkanie, w którym zamieszkuje.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds