7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Jak podważyć zapisy testamentu?

sędzia na rozprawie

Polskie przepisy pozwalają na spisanie testamentu w sposób notarialny, urzędowy (allograficzny), pisemny (holograficzny). W specyficznych sytuacjach możliwe jest przekazanie testamentu w sposób szczególny, czyli ustny, podróżny lub wojskowy. Wszystkie rodzaje testamentów mogą być podważone, choć w przypadku  aktu notarialnego jest to trudne. Kto i w jaki sposób może unieważnić testament?

Procedura podważenia testamentu

Jedynym sposobem na podważenie testamentu jest postępowanie sądowe, w wyniku którego może powstać odpowiednie orzeczenie unieważniające testament. Może to nastąpić na drodze postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Testament może kwestionować zarówno wnioskodawca, jak i uczestnik postępowania. Podważenie ważności testamentu można zgłosić w trakcie przesłuchiwania przez sąd albo we wniosku złożonym do sądu prowadzącego daną sprawę. Testament można podważyć także w toku innych spraw dotyczących danego spadku, na przykład poprzez złożenie wniosku w trakcie postępowania o uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub w czasie trwania sprawy o zapłatę zachowku albo w sprawie o wykonanie zapisu testamentowego.

Aby skutecznie unieważnić testament, trzeba przedstawić konkretne dowody. Największe znaczenie mają:

  • dokumentacja medyczna dowodząca, że spadkodawca nie był do końca świadomy tego, co robi;
  • opinie biegłych psychiatrów i psychologów potwierdzające, że sporządzony testament nie jest wyrazem prawdziwej woli zmarłego;
  • nagrania lub zeznania świadków (w których twierdzą na przykład, że spadkodawca był przymuszony przez osoby trzecie do sporządzenia testamentu o określonej treści).

Jeśli sąd stwierdzi, że testament nie ma mocy prawnej, najczęściej dochodzi do dziedziczenia na zasadach ogólnych lub zastosowanie poprzedniego testamentu.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds