7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Kiedy istnieje możliwość podwyższenia alimentów?

alimenty

W określonych okolicznościach kwota alimentów może zostać zmieniona. Żądanie jej podwyższenia musi być jednak odpowiednio uargumentowane. W artykule wyjaśniamy, kiedy i w jaki sposób można starać się o zwiększenie wysokości alimentów na dziecko.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów ustalana jest indywidualnie przez sąd. Brane są pod uwagę potrzeby dziecka związane zarówno z jego utrzymaniem, jak i rozwojem oraz edukacją. Potrzeby te mogą się zmieniać z upływem czasu, np. w wyniku wzrostu kosztów życia czy zmiany sytuacji życiowej dziecka – a to może być przesłanką do podwyższenia kwoty świadczenia.

Wysokość alimentów zależy też od zdolności zarobkowej rodzica zobowiązanego do ich płacenia. Istotne są tu jego dochody, majątek i możliwości zarobkowe. Co ważne, zdolność zarobkowa także może ulec zmianie na skutek m.in. utraty pracy, awansu czy nowych warunków zatrudnienia.

Argumentami przemawiającymi za podwyższeniem alimentów są więc istotne zmiany w potrzebach dziecka lub w sytuacji materialnej rodzica zobowiązanego do uiszczania tego świadczenia. W takim wypadku można wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów.

Jak wystąpić o podwyższenie alimentów?

Wniosek o podwyższenie alimentów powinien zawierać m.in. oznaczenie sądu, do którego jest kierowany, imiona i nazwiska stron oraz uzasadnienie żądania. Należy przedstawić okoliczności przemawiające za zwiększeniem kwoty świadczenia i dołączyć odpowiednie dowody (np. dokumenty dotyczące dochodów rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów czy wydatków związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka).

Przy formułowaniu wniosku o zwiększenie alimentów warto skorzystać z pomocy prawnika. W naszej kancelarii udzielamy doradztwa przy sporządzaniu takich dokumentów i reprezentujemy Klientów przed sądami.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds