7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem w pracy?

wypadek przy pracy

W fabrykach, halach produkcyjnych czy magazynach niekiedy dochodzi do wypadków, w których poszkodowany zostaje pracownik. Kiedy może ubiegać się on o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy, a kiedy mu ono nie przysługuje? Zapraszamy do lektury.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek w pracy?

W każdym miejscu pracy obowiązują zasady BHP – mają one zapewnić osobom zatrudnionym bezpieczeństwo podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych. Bywa jednak, że mimo ustalonych procedur dochodzi do zdarzenia, w którym pracownik doznaje urazu bądź w skrajnych przypadkach – ponosi śmierć.

Nie zawsze jednak wniosek o odszkodowanie za wypadek w pracy jest zasadny. Muszą zajść tu pewne okoliczności. Po pierwsze wspomniane zdarzenie musi mieć charakter nagły i wystąpić w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w miejscu pracy. Co więcej, wypadek nie może być spowodowany winą pracownika, lecz przyczyną zewnętrzną. Zatrudnionemu nie przysługuje więc odszkodowanie za wypadek w pracy, jeśli np. postępował wbrew BHP, dopuścił się rażącego niedbalstwa albo był pod wpływem środków odurzających.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy?

Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy, trzeba podjąć stosowne kroki prawne. Przede wszystkim zdarzenie musi być zgłoszone pracodawcy przez osobę poszkodowaną (jeśli pozwala na to jej stan). Pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu powypadkowego, do którego pracownik może zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Kolejne etapy ubiegania się o odszkodowanie za wypadek w pracy, to zgłoszenie roszczeń, złożenie wniosku o świadczenie do ZUS (albo płatnika składek) wraz z odpowiednią dokumentacją, m.in. protokołem powypadkowym/kartą wypadku, zaświadczeniem lekarskim, oświadczeniem osoby, do której zgłoszono wypadek.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds