7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Co powinien zawierać wniosek o odszkodowanie za szkody górnicze?

Wniosek o odszkodowanie

Szkoda górnicza będzie poniesioną stratą lub utraconą korzyścią, którą poszkodowany by uzyskał, gdyby nie doznał szkody na skutek ruchu zakładu górniczego. Szkoda taka może dotyczyć budynku, gruntu lub plonów. Najczęściej spotykamy się ze szkodami górniczymi, dotyczącymi budynków, które na skutek działalności kopalni zaczynają pękać lub się chwiać, a ich konstrukcja zostaje poważnie naruszona. Dlatego też zazwyczaj naprawy szkód górniczych polegają na przywróceniu nieruchomości do poprzedniego stanu, na przykład poprzez jej prostowanie, lub też na wypłaceniu poszkodowanemu stosownego odszkodowania. Sprawdź, kto jest uprawniony do uzyskana odszkodowania, gdzie złożyć wniosek i jak go wypełnić.

Kto może złożyć wniosek o odszkodowanie za szkody górnicze?

Wniosek o odszkodowanie za szkody górnicze może złożyć osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który jest właścicielem, dzierżawcą, zarządcą albo użytkownikiem obiektu uszkodzonego na skutek na prowadzonej działalności górniczej. Wniosek składa się do zakładu górniczego lub innego podmiotu prowadzącego działalność wydobywczą na terenie, na którym stoi obiekt. Odpowiedzialnością za szkody górnicze obciążyć można również przedsiębiorcę, mającego w dniu ujawnienia szkody prawo do prowadzenia na danym obszarze działań górniczych. Jeśli natomiast nie uda się go ustalić, odpowiedzialność za szkodę ponosi Skarb Państwa i do niego właśnie kieruje się wniosek.

Co powinien znaleźć się we wniosku o odszkodowanie za szkody górnicze?

We wniosku o odszkodowanie za szkody górnicze muszą znaleźć się:

  • dane właściciela nieruchomości lub gruntu (lub jego zarządcy/użytkownika/dzierżawcy),
  • dane uszkodzonych nieruchomości, gruntu lub plonu, którego szkoda dotyczy,
  • datę ujawnienia się szkody górniczej,
  • tytuł prawny do nieruchomości,
  • lokalizację nieruchomości,
  • dokładny opis szkody, w przypadku upraw rodzaj uszkodzonej uprawy oraz jej powierzchnia.

Ponadto wniosek powinien zawierać dokładne wskazówki odnośnie tego, w jaki sposób wnioskujący życzy sobie, aby szkoda została naprawiona. Wniosek o naprawę szkód górniczych w postaci pisemnej składa się osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie.

Zdarza się, że przedsiębiorca, ponoszący winę za szkody górnicze uchyla się od odpowiedzialności i naprawienia szkody. Zdarza się także, że zaproponowana kwota odszkodowania jest niewystarczająca. Wówczas, jeśli w terminie trzydziestu dni od złożenia wniosku otrzymamy odmowę lub jeśli nie otrzymamy żadnej odpowiedzi, możemy dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Zarówno w napisaniu wniosku o odszkodowanie za szkody górnicze, jak i w dochodzeniu praw do zadośćuczynienia na drodze sądowej pomoże Państwu nasza kancelaria. Z nami szybko i sprawnie odzyskasz pieniądze lub doprowadzisz do tego, że nieruchomość odzyska swój dawny wygląd.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds