7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Jak przebiega procedura przyjęcia spadku?

przejęcie spadku

Chociaż spadkobierca, testamentowy lub ustawowy, staje się nim z chwilą śmierci spadkodawcy, sama procedura przyjęcia masy spadkowej nie następuje automatycznie. Sprawdź, jakie oświadczenie, w jakim terminie należy złożyć, a także jakie są formy przyjęcia spadku.

Przyjęcie spadku wprost, a przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Spadek można przyjąć na dwa sposoby:

  • wprost,
  • z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku wprost oznacza przyjęcie spadku bez żadnych ograniczeń, w tym z długami. W efekcie przyjęcia masy spadkowej wprost spadkobierca odpowiada za wszystkie długi spadkowe całym swoim majątkiem i musi je spłacić, nawet jeśli przekraczają one wartość spadku.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza natomiast oznacza przyjęcie spadku, ale z ważnymi ograniczeniami odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe spadkodawcy. W wyniku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy tylko do wysokości wartości spadku, czyli nie jest zobowiązany do oddania wierzycielom spadkodawcy więcej, niż sam otrzymał w drodze dziedziczenia.

Na czym polega procedura przyjęcia spadku?

Procedura przyjęcia spadku odbywa się na podstawie oświadczenia woli spadkobiercy, które można złożyć w trakcie sądowego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Rozpoczyna się ono po otwarciu testamentu. Oświadczenie woli można również złożyć ustnie do protokołu, pisemnie z podpisem notarialnie poświadczonym lub przed notariuszem. Bardzo istotne jest dochowanie ustawowego terminu złożenia oświadczenia woli, który wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, czyli od daty śmierci spadkodawcy lub daty ogłoszenia testamentu. Niezłożenie oświadczenia w terminie skutkuje uznaniem a priori, że spadkobierca przyjął spadek wprost, czyli z długami.

Ważne również jest, aby zdać sobie sprawę, że oświadczenia woli spadkobiercy nie można odwołać, chyba że działało się w błędnym przeświadczeniu i jest się w stanie to udowodnić.

Spadek można również odrzucić, o ile w ciągu sześciu miesięcy złoży się stosowne oświadczenie. Na odrzucenie spadku decydują się najczęściej spadkobiercy, którzy odziedziczyli spadek obciążony potężnymi długami, spadek o niewielkiej wartości lub ci, którzy pragną przekazać udział spadkowy innym spadkobiercom ustawowym bez przeprowadzania działu spadku.

Wszystkich, którzy mają wątpliwości co do procedury przyjęcia spadku lub pragnących wyrazić oświadczenie woli zapraszamy do naszej kancelarii.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds