7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Czy rozwodnik może dziedziczyć majątek po były małżonku?

rozmowa

Wspólność majątkowa powstaje z dniem zawarcia małżeństwa. Wszystko, co zostało nabyte w tym czasie, należy do małżonków. Jeśli nastąpi rozpad związku, czyli rozwód, stają się obcymi ludźmi i nie dziedziczą po sobie majątku. Jedynymi spadkobiercami są dzieci, jeśli nie ma potomstwa, rodzice, w dalszej kolejności rodzeństwo. Jeśli zapadnie wyrok rozwodowy, a jeden z małżonków umrze, przed uprawomocnieniem wyroku, sąd umorzy postępowanie w sprawie i rozwód nie będzie skuteczny. Małżonkowie nie dziedziczą po sobie majątku w przypadku separacji, pomimo że nadal pozostają w związku. Jeśli jeden z nich umrze w czasie trwania sprawy rozwodowej, spadkobiercy mogą wykluczyć go z dziedziczenia w toku specjalnego postępowania sądowego. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Robaszkiewicza „DE IURE” udziela porad w sporach, więc warto zasięgnąć opinii prawnika. Dziedziczenie majątku przez ex małżonka ma niekiedy dobre strony, mianowicie w przypadku pozostawionych długów przez zmarłego. Dla wielu osób te kwestie są niezrozumiałe, ponieważ nie są świadome, że majątkiem są również niespłacone zobowiązania, np.: pożyczki, kredyty, alimenty, przez spadkodawcę.

Czy rozwodnik może dziedziczyć majątek po były małżonku?

Jeśli testament został sporządzony w czasie trwania małżeństwa, zachowuje moc także po rozwodzie. Jeśli małżonek powołał do spadku po sobie swojego drugą stronę i nie zmienił swojej woli, ważny jest także po rozwodzie. Kiedy w związku była wspólność majątkowa, czy też aktywa były współwłasnością, po orzeczeniu rozwodu, należy dokonać podziału tego majątku, bo w przeciwnym razie dziedziczenie ma moc prawną. O wyłączenie małżonka od dziedziczenia może wystąpić każdy z pozostałych ustawowych spadkobierców, którzy powołani są do otrzymania majątku. Chodzi tu o dzieci lub wnuki. Muszą to zrobić w przeciągu 6. miesięcy od momentu, gdy dowiedzieli się o otwarciu spadku, ale nie więcej niż rok od śmierci spadkodawcy. Wyłączenie może nastąpić tylko i wyłącznie na mocy orzeczenia sądu.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds