7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Jak ustalić stan prawny nieruchomości?

Dokumenty dla nieruchomości

Zanim kupisz mieszkanie, dom lub inną nieruchomość sprawdź dokładnie, jaki jest jej stan prawny, aby uniknąć przykrych niespodzianek, takich jak zameldowani lokatorzy czy wcześniej niewskazywani współwłaściciele.

Głównym dokumentem, związanym z nieruchomością, któremu dokładnie należy się przyjrzeć, jest księga wieczysta. Ponadto warto zajrzeć do:

  • wypisu z rejestru gruntów,
  • wyrysu z mapy ewidencyjnej,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli kupujesz mieszkanie z rynku wtórnego, koniecznie postaraj się o zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, informujące o braku zadłużenia mieszkania oraz zweryfikuj stan zameldowania w lokalu, dzwoniąc do wydziału ewidencji ludności urzędu miasta lub gminy właściwym dla danej nieruchomości. Sprawdźmy zatem, co znajduje się w poszczególnych dokumentach, opisujących stan prawny nieruchomości.

Jakie tajemnice kryją księgi wieczyste?

Księga wieczysta jest podstawowym dokumentem, z którym powinieneś się zapoznać, chcąc zweryfikować stan prawny nieruchomości, gdyż to w niej znajdują się wszelkie informacje o nieruchomości, takie jak ewentualne obciążenia lokalu czy informacje o właścicielu nieruchomości. Księgi wieczyste podzielone są na cztery działy. W pierwszym znajdują się oznaczenie nieruchomości i wpisy praw związanych z jej własnością, w drugim wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego, w trzecim wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, a w czwartym wpisy, dotyczące hipotek.

Numer księgi wieczystej, służący do jej odszukania i weryfikacji, podaje kupującemu deweloper, lub, w przypadku kupna mieszkania z rynku wtórnego, dotychczasowy właściciel. Szczególnie ważne są działy II, czyli dotyczący własności nieruchomości oraz III, w którym mogą znaleźć się istotne z punktu widzenia nabywcy zapisy między innymi o służebności drogi koniecznej i przesyłu, prawie dożywocia, a także o wszczęciu egzekucji na wniosek komornika. Zapoznając się z działem IV, sprawdzisz, czy dom lub mieszkanie nie są objęte kredytem hipotecznym.

Dlaczego wypis, wyrys i plan zagospodarowania są ważne?

Jeśli kupujesz dom, zapoznaj się także z wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy ewidencyjnej, które pomogą określić stan prawny nieruchomości. Ujawnią one dane na temat administracyjnego położenia nieruchomości, adresu administracyjnego, powierzchni nieruchomości i, co bardzo ważne w przypadku ewentualnego rozbudowywania posiadłości, kategorii użytku gruntowego. W wypisach znajdziesz również informacje o usytuowaniu nabywanego domu względem innych nieruchomości. Po weryfikacji danych, znajdujących się w wypisie z rejestru gruntów i wyrysie z mapy ewidencyjnej, sprawdź, czy są one zgodne z danymi znajdującymi się w księdze wieczystej nieruchomości.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli natomiast określić, jaki charakter mają lub będą miały nieruchomości, sąsiadujące z nabywanym domem. Przed zakupem nieruchomości sprawdź zatem bardzo starannie plan zagospodarowania i upewnij się, że z nabywaną nieruchomością nie będzie sąsiadowała żadna fabryka, zakład przetwórczy ani spalarnia. Najbardziej atrakcyjne są nieruchomości, sąsiadujące z terenami leśnymi.

Co powinno znaleźć się w zaświadczeniu od spółdzielni?

Wiele osób, kupując mieszkanie z rynku wtórnego, bagatelizuje konieczność uzyskania od spółdzielni mieszkaniowej zaświadczenia, tymczasem stanowi ono cenne źródło informacji nie tylko na temat tego, czy mieszkanie jest zadłużone, czy nie. Znajdują się w nim bowiem także informacje takie jak: adres nieruchomości, położenie nieruchomości, kubatura i powierzchnia mieszkania oraz imię i nazwisko właściciela mieszkania. Co niezwykle ważne z punktu widzenia nabywającego nieruchomość, w zaświadczeniu od spółdzielni powinien znaleźć się również opis stanu technicznego mieszkania. Jeśli będzie niezadowalający, możesz negocjować cenę nieruchomości. Od zbywającego nieruchomość zażądaj okazania zaświadczenia, potwierdzającego, że nie zalega on w płatnościach wobec dostawców gazu, energii, wody oraz innych mediów.

Ustalanie stanu prawnego nieruchomości jest żmudne, czaso i pracochłonne. Dlatego najlepiej jest zlecić je profesjonalistom z naszej kancelarii, którzy szybko zweryfikują najbardziej istotne dane i zagwarantują bezpieczeństwo transakcji.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds