7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Czy w sprawach rozwodowych przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego?

kłótnia podczas rozprawy rozwodowej

Skarga kasacyjna to środek odwoławczy, który może być wykorzystany w sprawach rozwodowych. W poniższym artykule omówimy, czy i kiedy skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego może być stosowana w tego typu sprawach oraz jakie są jej zalety i ograniczenia. Dzięki naszym wskazówkom zdobędziesz cenne informacje na ten temat.

Skarga kasacyjna jako środek odwoławczy w postępowaniu cywilnym

Skarga kasacyjna jest jednym z możliwych środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym, obok apelacji i zażalenia. Jest to środek nadzwyczajny, który może być skierowany do Sądu Najwyższego. Ma na celu wyeliminowanie rażących błędów prawa lub uchybień proceduralnych, mogących wpłynąć na prawidłowość wydanego orzeczenia. Warto jednak zaznaczyć, że skarga kasacyjna nie służy do ponownego rozpatrywania sprawy pod względem merytorycznym, lecz jedynie do oceny poprawności zastosowania prawa przez sąd niższej instancji.

Kiedy przysługuje skarga kasacyjna w sprawach rozwodowych?

Skarga kasacyjna w sprawach rozwodowych może być wniesiona tylko w określonych przypadkach. Przede wszystkim musi zostać wyczerpany środek odwoławczy apelacji. Ponadto wartość przedmiotu zaskarżenia musi przekraczać określony próg. W praktyce oznacza to, że skarga kasacyjna przysługuje głównie w sprawach rozwodowych związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków lub ustaleniem wysokości alimentów.

Przesłanki wniesienia skargi kasacyjnej

Aby skarga kasacyjna mogła zostać wniesiona, muszą być spełnione pewne przesłanki. Po pierwsze, strona musi wykazać istnienie rażącego naruszenia prawa materialnego lub procesowego. Po drugie, naruszenie to musi mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Po trzecie, strona musi wykazać, że wyczerpała już możliwość odwołania się od wyroku za pomocą apelacji.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds