7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Czy można znieść współwłasność mieszkania?

prawo mieszkalne

Zgodnie z Kodeksem cywilnym współwłasność to własność tej samej rzeczy, która przysługuje niepodzielnie dwóm lub większej liczbie osób. Często się zdarza, że dotyczy to nieruchomości. Czy polskie prawo dopuszcza możliwość zniesienia współwłasności mieszkania?

Kiedy zniesienie współwłasności może być korzystne?

Za zniesieniem współwłasności nieruchomości przemawia wiele argumentów. Taka sytuacja prawna nierzadko jest źródłem poważnych konfliktów, a także sporym utrudnieniem, jeśli chodzi o użytkowanie mieszkania według swoich potrzeb. Zwłaszcza współwłasność łączną uznaje się za niekorzystną – nie można swobodnie rozporządzać rzeczą wspólną, o ile nie mają zgody wszystkich współwłaścicieli. W przypadku ułamkowej jest inaczej – swój udział można nawet sprzedać.

Bez wątpienia współwłasność mieszkania oznacza wiele problemów w zarządzaniu nieruchomością, dlatego nierzadko zapada decyzja o jej zniesieniu – na szczęście jak najbardziej jest to możliwe, choć wymaga dopełnienia wielu formalności. Nasza kancelaria często zajmuje się sprawami dotyczącymi zniesienia współwłasności w Katowicach. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy pozwala przyspieszyć cały proces.

Na czym polega zniesienie współwłasności mieszkania?

Można wskazać dwie metody zniesienia współwłasności mieszkania. Pierwsza jest możliwa do przeprowadzenia, tylko jeśli wszyscy współwłaściciele są co do tego zgodni – polega na zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Umowne zniesienie współwłasności to najprostsze rozwiązanie.

W przypadku konfliktu pozostaje droga sądowa. Każdy ze współwłaścicieli ma prawo do żądania zniesienia współwłasności. W tym celu należy skierować do sądu rejonowego (właściwego ze względu na lokalizację mieszkania) odpowiednio wypełniony wniosek wraz z m.in. dowodami prawa własności.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds