7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Czy osoba niespokrewniona może dziedziczyć majątek?

testament sporządzony u notariusza

Zazwyczaj majątek po zmarłym dziedziczą najbliżsi krewni. Może to się odbywać poprzez dziedziczenie ustawowe lub zapis w testamencie. Czy osoba spoza rodziny również może dziedziczyć majątek? W jaki sposób zabezpieczyć bliską osobę, która nie jest krewnym?

Jeśli spadkodawca nie zostawi testamentu, dochodzi do tzw. dziedziczenia ustawowego, czyli rozdzielenia majątku zgodnie z przepisami prawa majątkowego. Ustawa uwzględnia najbliższych krewnych tj. zstępnych, małżonków i rodziców. Jeśli nie ma żadnych żyjących zstępnych ani wstępnych lub wszyscy zrzekli się spadku, majątek przejmie gmina ostatniego zamieszkania zmarłego albo Skarb Państwa. Aby mogła dziedziczyć osoba spoza rodziny lub dalszy krewny, konieczny jest zapis w testamencie. Jest to dokument nadrzędny wobec zasad wynikających z dziedziczenia ustawowego. Spadkodawca może zapisać dobra dowolnej osobie lub instytucji.

Należy pamiętać jednak, że jeśli spadkodawca zapisze majątek tylko osobom niespokrewnionym, krewni mogą mieć roszczenia o zachowek, o ile nie zostali wyłączeni z dziedziczenie ustawowego. Zachowek oznacza roszczenia do połowy (lub ⅔ części w przypadku osób nieletnich i trwale niezdolnych do pracy) majątku, który wynika z dziedziczenia ustawowego.

Jak zapisać majątek osobie niespokrewnionej?

W praktyce zdarza się czasem, że oprócz roszczeń o zachowek krewni, którzy zostali pominięci w testamencie, próbują go podważyć. Aby osoba spoza rodziny mogła dziedziczyć majątek, konieczne jest pozostawienie testamentu w formie zgodnej z obowiązującymi zasadami. Chociaż można to zrobić własnoręcznie lub ustnie (tylko w wyjątkowych sytuacjach), najtrudniejszą do podważenia formą testamentu jest akt notarialny. Dokument będzie przechowywany u urzędnika i otwierany po śmierci spadkodawcy.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds