7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

OFERTA DLA FIRM

STRONA GŁÓWNA > OFERTA > OFERTA DLA FIRM

Rozpoczęcie działalności gospodarczej / Rejestracja spółki prawa handlowego

Doradztwo

Wsparcie w wyborze formy działalności (spółki osobowe, kapitałowe, SE, SCE, EZIG).

Kapitał zagraniczny

Tworzenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz struktur joint-ventures.

Umowy & Statuty

Opracowanie umowy, statutu oraz regulacji wewnętrznych spółki (m.in. regulaminy i procedury).

Konsorcja

Tworzenie konsorcjów i umowy o współpracy.

Reprezentacja

Zgłoszenie i reprezentacja przed sądem rejestrowym oraz organami administracji.

Bieżąca obsługa prawna

Umowy handlowe

Reprezentacja

Reprezentacja na etapie sądowym i pozasądowym w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, prawa pracy.

Opinie prawne

Akty korporacyjne

Opracowywanie i opiniowanie aktów korporacyjnych (aktów regulujących wew. funkcjonowanie spółki).

RODO

Posiedzenia organów

Uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek / osób prawnych.

Dokumentacja pracownicza

Opracowywanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zachowanie poufności, umów o zakazie konkurencji, itp.

Rozwiązanie stosunku pracy

Doradztwo i przygotowanie dokumentacji w zakresie rozwiązania stosunku pracy.

Outsourcing

Sporządzanie umów outsourcingowych.

Odszkodowania

Dochodzenie na drodze sądowej odszkodowań i zadośćuczynień.

Nieruchomości

Ochrona prawa własności, posiadania i innych praw związanych z ochroną nieruchomości.

Kapitał zagraniczny

Obsługa prawna spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz spółek typu venture capital.

Przejęcia & łączenia spółek

Restrukturyzacja spółek

Nabywanie & zbywanie udziałów

Upadłość przedsiębiorcy

Sprzedaż aktywów

Likwidacja spółek

Delokalizacja

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Analiza podmiotów gospodarczych & Obsługa transakcyjna

Windykacja

Negocjowanie kontraktów

Audyty

Weryfikacja kontrahentów

Due dilligence

Ocena ryzyk prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds