7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Władza rodzicielska – Ruda Śląska

STRONA GŁÓWNA > Usługi > Władza rodzicielska – Ruda Śląska

Władza rodzicielska to nic innego, jak sprawowanie opieki nad dzieckiem, a także dbanie o jego majątek. Z założenia przysługuje ona obojgu rodzicom i trwa aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Sytuacja ta może zmienić się w momencie, gdy małżonkowie się rozwiodą i jeden z nich przejmie większość opieki nad dzieckiem – mieszka z nim oraz dba o nie na co dzień. Wówczas druga strona najczęściej zobowiązana jest do regularnego płacenia alimentów na dziecko oraz ma prawo do spędzania z nim określonych dni (np. weekendy lub inne wskazane dni w miesiącu).

Sąd w trakcie procesu rozwodowego ma jednak prawo orzec o ograniczeniu, zawieszeniu lub całkowitym pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego rodzica, a w skrajnych przypadkach także obojga rodziców. Warto pamiętać, że nawet w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzic wciąż ma prawo (a wręcz obowiązek) do regularnych kontaktów z dzieckiem, jeśli sąd nie określi inaczej.

W jakich sytuacjach może dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Istnieje wiele sytuacji, w których może dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej. W wielu przypadkach jest to niezawinione ze strony jednego rodzica, a wynika jedynie z faktu, że dziecko zamieszkało z drugim z nich. Druga kategoria dotyczy sytuacji, w których jeden z rodziców przyczynił się do zagrożenia dobra dziecka np. poprzez:

  • nadużywanie alkoholu lub innych używek,
  • stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej,
  • nieinteresowanie się dobrem i życiem dziecka,
  • niebranie czynnego udziału w życiu dziecka.

Niezależnie od sytuacji, w jakiej się Państwo znaleźli, jeśli dotyczy ona ograniczenia lub chęci zachowania władzy rodzicielskiej – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w Rudzie Śląskiej. Pomagamy naszym Klientom przechodzić przez rozwody, a także w walce o opiekę nad dziećmi, nawet w bardzo skomplikowanych sytuacjach.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds