7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

WYNAGRODZENIE

STRONA GŁÓWNA > WYNAGRODZENIE

Proponujemy następujące elastyczne formy rozliczeń:

Wynagrodzenie radcy prawnego określone jest aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wynagrodzenie ustalane jest zawsze indywidualnie podczas spotkania z Klientem.

wynagrodzenie ryczalt 128 b - WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie
ryczałtowe
WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE ma zastosowanie dla współpracy opartej o zlecenie stałej obsługi prawnej. Wynagrodzenie stanowi stała określona stawka miesięczna.
Umowa o współpracy z góry określa zakres czynności objętych wynagrodzeniem – wymaga to szczegółowej analizy działalności Klienta, zwłaszcza dotychczasowych problemów.
Ten model współpracy najbardziej odpowiada przedsiębiorcom, którzy chcą mieć dostęp do stałej pomocy prawnej w wybranym przez siebie zakresie.
WYNAGRODZENIE GODZINOWE znajduje zastosowanie zarówno do stałej obsługi prawnej, jak i do zleceń indywidualnych. Najczęściej w sytuacji, gdy Klient potrzebuje pomocy prawnej o nieokreślonym zakresie.
Wynagrodzenie uzależnione jest od ilości godzin pracy Kancelarii w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Informacje o ilości godzin wraz ze szczegółowym wykazem przeprowadzonych czynności przekazujemy na koniec danego cyklu rozliczeniowego.
wynagrodzenie godzinowe 128 b - WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie
godzinowe
wynagrodzenie sukces 128 b - WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie
za sukces
W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy.
W takiej sytuacji wynagrodzenie to prowizja procentowa od kwoty wygranej dla Klienta i zasądzonej przez sąd na jego rzecz.
Tego rodzaju model współpracy znajduje zastosowanie przede wszystkich dla spraw o odszkodowanie, np. za szkody górnicze.
WYNAGRODZENIE ZADANIOWE jest ustalane oddzielnie dla każdej usługi na podstawie jednorazowego zlecenia Klienta.
Stanowi pewną przyjętą z góry kwotę za wykonanie konkretnej czynności, takiej jak np.:
udzielenie jednorazowej porady prawnej, sporządzenie opinii prawnej, przygotowanie projektu umowy, czy też sporządzenie pisma procesowego.
wynagrodzenie indywidualne 128 b - WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie
zadaniowe
wynagrodzenie mieszane 128 b - WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie
mieszane
Staramy się, aby wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kancelarię było zawsze dopasowywane do potrzeb Klienta i charakteru jego problemu.
W związku z tym może ono przybrać postać np.:
wynagrodzenia ryczałtowo-godzinowego, gdzie przedsiębiorca w ramach ryczałtu posiada do wykorzystania pewną ilość godzin obsługi prawnej Kancelarii, po której przekroczeniu naliczana będzie określona stawka godzinowa za każdą kolejną godzinę ponad limit.
PRO BONO oznacza usługi profesjonalne świadczone dobrowolnie i bezpłatnie w interesie publicznym.
W wyjątkowych sytuacjach Radca prawny może zrezygnować z pobrania wynagrodzenia.
Bezpłatna pomoc prawna świadczona jest organizacjom i osobom, których sytuacja materialna bądź życiowa nie pozwala na opłacenie usług prawniczych.
wynagrodzenie pro bono 128 b - WYNAGRODZENIE
Pro
bono

Stawki minimalne określone są w oparciu o rodzaj sprawy lub wartość przedmiotu sporu.

Ponadto wynagrodzenie zależeć może od nakładu pracy oraz terminu wykonania zlecenia.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds