7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj

Czy rozwodnik może dziedziczyć majątek po były małżonku?

rozmowa

Wspólność majątkowa powstaje z dniem zawarcia małżeństwa. Wszystko, co zostało nabyte w tym czasie, należy do małżonków. Jeśli nastąpi rozpad związku, czyli rozwód, stają się obcymi ludźmi i nie dziedziczą po sobie majątku. Jedynymi spadkobiercami są dzieci, jeśli nie ma potomstwa, rodzice, w dalszej kolejności rodzeństwo. Jeśli zapadnie wyrok rozwodowy, a jeden z małżonków umrze, przed uprawomocnieniem wyroku, sąd umorzy postępowanie w sprawie i rozwód nie będzie skuteczny.

W jakich przypadkach można ogłosić upadłość konsumencką i co się z tym wiąże?

zniszczona karta kredytowa

Sytuacja, w której osoba fizyczna nie jest w stanie spłacić zaciągniętych pożyczek czy kredytów, jest niezwykle trudna. Prawo przewiduje jednak pewne rozwiązania, które można zastosować w takich przypadkach. Mowa tutaj o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zwanej również upadłością wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dzięki której można skutecznie uwolnić się od długów. Kiedy można ją ogłosić i jakie konsekwencje się z tym wiążą?

Wybór formy działalności gospodarczej. Co wziąć pod uwagę?

prowadzenie działalności

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, może wybrać jedną z wielu jej form zbliżonych do występujących w innych krajach w Unii Europejskiej. Różnice dotyczą między innymi kwestii formalnych, miejsca założenia działalności, sposobu reprezentacji oraz potrzeby posiadania kapitału początkowego.

Jaką ochroną prawną są objęci lokatorzy wynajmujący mieszkania?

wynajem mieszkania

Lokator to według polskiego prawa najemca lokalu lub osoba używająca lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Taka osoba, po podpisaniu odpowiedniej umowy, przyjmuje na siebie zarówno obowiązki, jak i prawa. Niestety, świadomość tego, jakie są możliwości, a jakie zagrożenia związane z wynajmem jest w Polsce wciąż bardzo niska. A szkoda! To istotne, by wiedzieć, co na ten temat mówi polskie prawo i by korzystać z ochrony, jaką nam gwarantuje. W naszym artykule przedstawiam podstawowe przepisy, o których warto pamiętać i wyjaśniamy, na jakie udogodnienie może liczyć osoba wynajmująca lokal.  

Z jakimi kosztami wiąże się dochodzenie roszczeń za szkody górnicze?

górnictwo

Osoby, które mogą dochodzić roszczeń za szkody górnicze, często rezygnują z tej możliwości z uwagi na to, że koszty związane z procesem nie są dla nich jasne. Obawa związana z koniecznością poniesienia dużych kosztów skutecznie demotywuje do podjęcia stosownych działań. Warto jednak skorzystać w tej materii z pomocy adwokata albo radcy prawnego, ponieważ otrzymanie odszkodowania za szkody górnicze jest realne, a kosztów nie zależy się obawiać, ponieważ ustawodawca przewidział wiele udogodnień, które ułatwiają postępowanie.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

odszkodowanie

Coraz częściej decydujemy się na zakup polisy ubezpieczeniowej. Chcemy w ten sposób chronić siebie i swoich bliskich oraz majątek przed różnymi zagrożeniami. Z niektórych polis ubezpieczeniowych musimy korzystać ze względu na obowiązujące przepisy prawne. Obowiązkowy jest zakup ubezpieczenia OC, jeżeli posiadamy zarejestrowany samochód. Nie zawsze możemy jednak liczyć na wypłatę odszkodowania. Wyjaśniamy, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty oraz jak skutecznie dochodzić swoich praw.

Kto może domagać się odszkodowania za śmierć bliskiej osoby?

mężczyzna na cmentarzu

Ludzkie życie jest bezcenne, jednak w uzasadnionych przypadkach możemy, a nawet powinniśmy, oczekiwać rekompensaty za krzywdy doznane z powodu śmierci bliskich nam osób, do której przyczyniły się osoby trzecie. Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby nie przywróci jej życia i nie ukoi bólu, jednak pomaga poradzić sobie z wieloma problemami. Wyjaśniamy, kto może ubiegać się o zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby.

Od czego zależy wysokość odszkodowania za szkodę górniczą?

odszkodowanie

Głębinowe wydobywanie węgla kamiennego powoduje powstawanie w górotworze pustych przestrzeni, co wpływa m.in. na stabilność gruntu oraz stan techniczny zlokalizowanych na nim zabudowań. Prace górnicze wiążą się więc z zagrożeniem dla mieszkańców terenu, na którym są prowadzone. W przypadku stwierdzenia szkód górniczych trzeba starać się o wypłatę odszkodowania. Wyjaśniamy, od czego zależy jego wysokość i co zrobić, gdy kopalnia nie chce go wypłacić.