7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj

Zasady podziału majątku po rozwodzie

podział majątku

Zakończenie trwania małżeństwa oznacza zmianę sytuacji prawnej dotychczasowych współmałżonków w niemal wszystkich obszarach, poza tymi, które dotyczą wspólnych dzieci. Jeśli chodzi o kwestie majątkowe, to orzeczenie rozwodu wiąże się z podziałem majątku, który, choć nie jest bezwzględnie wymagany, ułatwia dysponowanie jego poszczególnymi składnikami i pozwala na ostateczne zakończenie związanych z rozwodem procedur. Przekonajmy się, jak wyglądają kwestie uregulowania spraw majątkowych po uzyskaniu rozwodu.

Jakie wymogi formalne powinien spełniać regulamin spółki prawa handlowego?

regulamin

Funkcjonowanie organów kolegialnych spółek prawa handlowego wymaga często opracowania regulaminu, który będzie ułatwiał ich organizowanie. Ze względu na duże znaczenie, jakie mają tego rodzaju dokumenty, muszą one być dobrze przemyślane i odpowiednio zredagowane. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie stworzenia regulaminu spółki prawa handlowego wyspecjalizowanej w obsłudze klienta biznesowego kancelarii. Przekonajmy się, co powinno się znaleźć w regulaminie.

Co wpływa na wartość wyceny szkody górniczej?

prawnik

Szkody górnicze to problem dotykający sporo osób. Szczególnie odczuwalne jest on na terenie śląska, gdzie kopalnie w wyniku swojej działalności właściwie cały czas powodują problemy tego typu. Czasem bywa tak, że straty materialne wynikłe ze szkód górniczych są naprawdę mocno odczuwalne. Oczywiście, można domagać się od kopani naprawienia szkody pochodzenia górniczego. Co jednak wpływa na wartość wyceny takiej szkody? Przeanalizujmy ten temat bliżej.

Jakie są różnice między rozwodem a separacją?

rozwód

Gdy małżeństwo nie układa się pomyślnie, wiele par decyduje się na rozstanie. Jednak może wtedy pojawiać się dylemat – zakończyć związek rozwodem, czy zdecydować się na separację. Warto wiedzieć, jakie są różnice między rozwodem a separacją, chociażby z tego powodu, że niosą one za sobą różne skutki prawne i życiowe. Poznaj więc podstawowe różnice i podobieństwa między nimi.

Czy rozwodnik może dziedziczyć majątek po były małżonku?

rozmowa

Wspólność majątkowa powstaje z dniem zawarcia małżeństwa. Wszystko, co zostało nabyte w tym czasie, należy do małżonków. Jeśli nastąpi rozpad związku, czyli rozwód, stają się obcymi ludźmi i nie dziedziczą po sobie majątku. Jedynymi spadkobiercami są dzieci, jeśli nie ma potomstwa, rodzice, w dalszej kolejności rodzeństwo. Jeśli zapadnie wyrok rozwodowy, a jeden z małżonków umrze, przed uprawomocnieniem wyroku, sąd umorzy postępowanie w sprawie i rozwód nie będzie skuteczny.

W jakich przypadkach można ogłosić upadłość konsumencką i co się z tym wiąże?

zniszczona karta kredytowa

Sytuacja, w której osoba fizyczna nie jest w stanie spłacić zaciągniętych pożyczek czy kredytów, jest niezwykle trudna. Prawo przewiduje jednak pewne rozwiązania, które można zastosować w takich przypadkach. Mowa tutaj o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zwanej również upadłością wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dzięki której można skutecznie uwolnić się od długów. Kiedy można ją ogłosić i jakie konsekwencje się z tym wiążą?

Wybór formy działalności gospodarczej. Co wziąć pod uwagę?

prowadzenie działalności

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, może wybrać jedną z wielu jej form zbliżonych do występujących w innych krajach w Unii Europejskiej. Różnice dotyczą między innymi kwestii formalnych, miejsca założenia działalności, sposobu reprezentacji oraz potrzeby posiadania kapitału początkowego.

Jaką ochroną prawną są objęci lokatorzy wynajmujący mieszkania?

wynajem mieszkania

Lokator to według polskiego prawa najemca lokalu lub osoba używająca lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Taka osoba, po podpisaniu odpowiedniej umowy, przyjmuje na siebie zarówno obowiązki, jak i prawa. Niestety, świadomość tego, jakie są możliwości, a jakie zagrożenia związane z wynajmem jest w Polsce wciąż bardzo niska. A szkoda! To istotne, by wiedzieć, co na ten temat mówi polskie prawo i by korzystać z ochrony, jaką nam gwarantuje. W naszym artykule przedstawiam podstawowe przepisy, o których warto pamiętać i wyjaśniamy, na jakie udogodnienie może liczyć osoba wynajmująca lokal.  

Z jakimi kosztami wiąże się dochodzenie roszczeń za szkody górnicze?

górnictwo

Osoby, które mogą dochodzić roszczeń za szkody górnicze, często rezygnują z tej możliwości z uwagi na to, że koszty związane z procesem nie są dla nich jasne. Obawa związana z koniecznością poniesienia dużych kosztów skutecznie demotywuje do podjęcia stosownych działań. Warto jednak skorzystać w tej materii z pomocy adwokata albo radcy prawnego, ponieważ otrzymanie odszkodowania za szkody górnicze jest realne, a kosztów nie zależy się obawiać, ponieważ ustawodawca przewidział wiele udogodnień, które ułatwiają postępowanie.