7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Kategoria odszkodowania

STRONA GŁÓWNA > Kategoria odszkodowania

Kto ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie samochodu służbowego?

uszkodzone auto

Jeśli doszło do uszkodzenia samochodu w wyniku zdarzenia drogowego, za które pracownik nie odpowiada, a więc winny jest inny uczestnik ruchu drogowego, sprawa jest prosta — pracodawca kieruje zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy, który pokrywa szkodę. Jeśli jednak to pracownik ponosi winę za uszkodzenie, pracodawca może dochodzić od niego stosownego odszkodowania. Jak tę kwestię regulują przepisy?

Przywrócenie stanu poprzedniego po szkodzie górniczej. Jak wygląda naprawienie szkody?

dziura w dordze

Przywrócenie stanu poprzedniego, czyli odtworzenie stanu sprzed powstania szkody, to jeden ze sposobów naprawienia szkody górniczej wyrządzonej poszkodowanemu — obok wypłaty odszkodowania (zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu cywilnego). Jak w praktyce wygląda proces naprawiania szkód górniczych w myśl obowiązujących przepisów?

Co wpływa na wartość wyceny szkody górniczej?

prawnik

Szkody górnicze to problem dotykający sporo osób. Szczególnie odczuwalne jest on na terenie śląska, gdzie kopalnie w wyniku swojej działalności właściwie cały czas powodują problemy tego typu. Czasem bywa tak, że straty materialne wynikłe ze szkód górniczych są naprawdę mocno odczuwalne. Oczywiście, można domagać się od kopani naprawienia szkody pochodzenia górniczego. Co jednak wpływa na wartość wyceny takiej szkody? Przeanalizujmy ten temat bliżej.

Z jakimi kosztami wiąże się dochodzenie roszczeń za szkody górnicze?

górnictwo

Osoby, które mogą dochodzić roszczeń za szkody górnicze, często rezygnują z tej możliwości z uwagi na to, że koszty związane z procesem nie są dla nich jasne. Obawa związana z koniecznością poniesienia dużych kosztów skutecznie demotywuje do podjęcia stosownych działań. Warto jednak skorzystać w tej materii z pomocy adwokata albo radcy prawnego, ponieważ otrzymanie odszkodowania za szkody górnicze jest realne, a kosztów nie zależy się obawiać, ponieważ ustawodawca przewidział wiele udogodnień, które ułatwiają postępowanie.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

odszkodowanie

Coraz częściej decydujemy się na zakup polisy ubezpieczeniowej. Chcemy w ten sposób chronić siebie i swoich bliskich oraz majątek przed różnymi zagrożeniami. Z niektórych polis ubezpieczeniowych musimy korzystać ze względu na obowiązujące przepisy prawne. Obowiązkowy jest zakup ubezpieczenia OC, jeżeli posiadamy zarejestrowany samochód. Nie zawsze możemy jednak liczyć na wypłatę odszkodowania. Wyjaśniamy, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty oraz jak skutecznie dochodzić swoich praw.

Co powinien zawierać wniosek o odszkodowanie za szkody górnicze?

Wniosek o odszkodowanie

Szkoda górnicza będzie poniesioną stratą lub utraconą korzyścią, którą poszkodowany by uzyskał, gdyby nie doznał szkody na skutek ruchu zakładu górniczego. Szkoda taka może dotyczyć budynku, gruntu lub plonów. Najczęściej spotykamy się ze szkodami górniczymi, dotyczącymi budynków, które na skutek działalności kopalni zaczynają pękać lub się chwiać, a ich konstrukcja zostaje poważnie naruszona. Dlatego też zazwyczaj naprawy szkód górniczych polegają na przywróceniu nieruchomości do poprzedniego stanu, na przykład poprzez jej prostowanie, lub też na wypłaceniu poszkodowanemu stosownego odszkodowania. Sprawdź, kto jest uprawniony do uzyskana odszkodowania, gdzie złożyć wniosek i jak go wypełnić.

Jak otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z zabezpieczeniem budynku przed szkodami górniczymi?

Szkoda górnicza w mieszkaniu

Jednym z głównych problemów Śląska jest skoncentrowanie na stosunkowo małej powierzchni dużej ilości kopalni, prowadzących podziemną eksploatację górniczą, która w bardzo negatywny sposób wpływa na stabilność budynków na powierzchni. Przed ewentualnymi szkodami górniczymi można się zabezpieczyć, wzmacniając fundamenty i podziemia, dzieląc budynek na mniejsze części, redukując oddziaływania podłoża lub wzmacniając jego części nadziemne, są to jednak dość spore koszty. Dlatego też inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym, którzy wybudowali nowe obiekty w  strefie występowania szkód górniczych, należy się zwrot kosztów, poniesionych na ich zabezpieczenie. Sprawdź, jak otrzymać rekompensatę oraz jakie kategorie szkód górniczych można wyróżnić.

Pieniądze zamiast przywrócenia stanu poprzedniego

Pieniądze zamiast przywrócenia stanu poprzedniego

W naszym kraju brakuje rozwiązań prawnych regulujących kwestię odszkodowań za trwałe uszkodzenie budynku, który uległ wychyleniu w wyniku działalności zakładu górniczego. W związku z rosnącą świadomością osób poszkodowanych zakłady górnicze w ostatnim czasie zaczęły w przypadkach uszkodzonych budynków poprzez ich wychylenie proponować osobom poszkodowanym wypłatę odszkodowania za trwałe wychylenie budynku. Przedmiotowe odszkodowanie jest proponowane zamiast rektyfikacji budynku.

Po wypadku można domagać się zapłaty

Odszkodowanie za śmierć w wypadku

Roszczenia rodziny zmarłego pracownika po wypadku przy pracy muszą mieć uzasadniony, wyważony charakter. Nie mogą być nadmiernym obciążaniem pracodawcy. Roszczenia przysługujące rodzinie zmarłego wskutek wypadku przy pracy uregulowane zostały w art. 446 Kodeksu cywilnego, który stanowi wyjątek od ogólnej zasady, że roszczenia typu odszkodowawczego przysługują wyłącznie osobom bezpośrednio dotkniętym skutkami wypadku.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds