7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Na czym polega rażąca niewdzięczność obdarowanego?

odwolanie darowizny - Na czym polega rażąca niewdzięczność obdarowanego?

Darowizna dotyczy przeniesienia prawa własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jednak może być na różne sposoby modyfikowana. Rażąca niewdzięczność obdarowanego może być  powodem odwołania wykonanej lub obiecanej darowizny. Co oznacza to pojęcie?

Zgodnie z art. 898 Kodeksu cywilnego darczyńca może odwołać darowiznę już poczynioną oraz obiecaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Jest to pojęcie, które nie zostało dokładnie zdefiniowane. Pomimo to w praktyce jest to najczęstsza przyczyna odwołania darowizny. Przyjmuje się, że jest to postępowanie polegające na działaniu lub zaniechaniu skierowane celowo przeciw darczyńcy lub jego bliskim. Najczęściej ma ono postać przestępstwa przeciw darczyńcy lub naruszenia przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków osobistych między darczyńcą a obdarowanym, na przykład nieudzielenie pomocy.

Nie uznaje się za rażącą niewdzięczność działań drobnych jak kłótnie, konflikty ani działań nieumyślnych, ale takie postępowanie darczyńcy, które przez pryzmat istniejących reguł moralnych jest oceniane jako bardzo negatywne. Przebaczenie obdarowanemu przez darczyńcę sprawia, że akt rażącej niewdzięczności nie może być od tego momentu powodem do odwołania darowizny.

W jaki sposób można odwołać darowiznę?

Aby odwołać darowiznę, darczyńca musi złożyć stosowne oświadczenie na piśmie, podając powód decyzji. Najlepiej wysłać je za pomocą listu poleconego. Należy tego dokonać w ciągu roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o akcie niewdzięczności. Po tym terminie odwołanie darowizny nie będzie już możliwe. Jeśli obdarowany nie chce zwrócić darowizny, konieczne będzie założenie sprawy sądowej i przedstawienie dowodów rażącej niewdzięczności.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds