7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Czy długi się dziedziczy?

przejęta starsza kobieta

Długi spadkodawcy mogą być dziedziczone, co w skrajnych sytuacjach może oznaczać konieczność spłacania ich przez spadkobiercę z własnych zasobów. Spadkobiercy mogą jednak ustrzec się przed taką sytuacją, jeśli podejmą odpowiednie kroki. Jakie są możliwości działania? Co trzeba zrobić, by nie przejąć długów spadkodawcy? Czytaj poniżej.

Kto może odziedziczyć długi?

Długi może odziedziczyć każdy spadkobierca w wyniku dziedziczenia testamentowego lub ustawowego. Jeżeli spadkodawca zostawił testament, spadkobiercami są osoby wymienione w dokumencie (chyba że testament został sporządzony niezgodnie z prawem). Jeżeli nie ma testamentu lub jest on nieważny, dochodzi do dziedziczenia ustawowego, które obejmuje w pierwszej kolejności małżonka i zstępnych, a jeśli zmarły nie miał dzieci ani wnuków, także rodziców i rodzeństwo, a nawet dziadków oraz wujostwo zmarłego.

Jak uniknąć dziedziczenia długów?

Spadkobiercy mają trzy możliwości postępowania wobec spadku. Mogą go przyjąć wprost, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub w całości odrzucić. Ostatnia możliwość najlepiej zabezpiecza spadkobiercę przed przejęciem długów, jednak oznacza też odrzucenie majątku (jeżeli okaże się, że spadkodawca go zostawił). Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe jedynie do wartości ustalonego w wykazie inwentarza lub spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Aby odrzucić spadek lub przyjąć wprost, trzeba złożyć oświadczenia przed sądem lub notariuszem w ciągu 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się przez spadkobiercę o powołaniu do spadku (art. 1015 § 1 k.c.). Brak złożenia oświadczenia oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W imieniu osób niepełnoletnich oświadczenia składają przedstawiciele ustawowi.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds