7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Czy można wystąpić o alimenty jeszcze przed urodzeniem dziecka?

umowa alimentacyjna

Polskie przepisy dają kobietom w ciąży możliwość wystąpienia o zabezpieczenie finansowe o charakterze alimentacyjnym dla siebie i dziecka pozamałżeńskiego. O takie wsparcie kobieta może starać się, jeśli spełni określone warunki. W jakich sytuacjach i na jaki okres może być udzielone tego typu zabezpieczenie? Wyjaśniamy poniżej.

Pierwszym ważnym warunkiem, który musi być spełniony, by kobieta w ciąży mogła starać się o zabezpieczenie finansowe dziecka, jest uwiarygodnienie ojcostwa. Oznacza to, że nie jest konieczne przedstawienie dowodów jak w przypadku sprawy o ustalenie ojcostwa, a jedynie przesłanki, które wskazują na domniemanie, że konkretny mężczyzna jest ojcem dziecka. W postępowaniu tym mogą pomóc przesłuchania stron oraz świadków, korespondencja między stronami itp.

O jakie zabezpieczenie finansowe od ojca dziecka może starać się kobieta w ciąży?

Według art. 142 k.r.o. kobieta w ciąży może żądać od ojca dziecka zabezpieczenia finansowego na koszty utrzymania matki i dziecka przez pierwsze 3 miesiące po porodzie. Szczegóły dotyczące wysokości sumy pieniężnej oraz terminu i sposobu zapłaty określa sąd. Nie ma możliwości pokrycia innych kosztów niż wymienione. Obowiązek opisany w art. 142 k.r.o. ma charakter alimentacyjny, dlatego ma tu zastosowanie art. 135. § 1 k.r.o. do ustalenia zakresu świadczeń. Jak w przypadku alimentów, powinien być on zależny od potrzeb uprawnionego oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych mężczyzny zobowiązanego. Jeżeli matka uzyska pozytywną decyzję, w ciągu 3 miesięcy powinna wytoczyć powództwo o roszczenia alimentacyjne (i ustalenie ojcostwa, jeśli mężczyzna nie uznał ojcostwa). Jeśli tego nie zrobi, zabezpieczenie upada, a mężczyzna ma prawo żądać od kobiety naprawienia szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds