7:00 - 15:00

Otwarte: Poniedziałek - Piątek

691 688 899

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Facebook

LinkedIn

Szukaj
 

Jak sąd bada przyczyny rozpadu pożycia przy okazji postępowania rozwodowego?

postępowanie rozwodowe

Rozwód to z pewnością jedno z najtrudniejszych doświadczeń życiowych, a jego przeprowadzenie wiąże się z koniecznością udowodnienia, że doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego. Jakie warunki muszą zostać spełnione, by sąd stwierdził taki stan rzeczy?

Czym jest rozpad pożycia małżeńskiego?

Podstawą orzeczenia rozwodu jest całkowity i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że małżonkowie nie są już w stanie dłużej prowadzić wspólnego życia, a ich relacje uległy nieodwracalnemu pogorszeniu: nie mieszkają już razem, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, nie udzielają sobie wzajemnego wsparcia emocjonalnego. Rozpad pożycia to więc zanik więzi ekonomicznej, fizycznej i duchowej.

Często udzielamy porad w sprawie rozwodu w Mysłowicach – wielu naszych klientów ze względów czysto finansowych wciąż zamieszkuje z małżonkiem i niepokoi się, czy w związku z tym sąd udzieli im rozwodu. Zależy to od wielu czynników, jednak jeśli opisana powyżej sytuacja to wynik ekonomicznego przymusu, sąd w dalszym ciągu może stwierdzić rozpad pożycia.

Podstawa stwierdzenia rozpadu pożycia małżeńskiego

W postępowaniu rozwodowym sąd bada przyczyny rozpadu pożycia małżeńskiego, aby ustalić, czy faktycznie doszło do jego trwałego i zupełnego zerwania. W tym celu analizuje zarówno okoliczności faktyczne, jak i prawne. Opiera się m.in. na zeznaniach małżonków, treści pozwu rozwodowego i zgromadzonego materiału dowodowego.

Przede wszystkim sąd ocenia, czy małżonkowie rzeczywiście przestali prowadzić wspólne życie. W praktyce oznacza to sprawdzenie, czy mieszkają osobno, utrzymują kontakt, wspólnie wychowują dzieci oraz czy istnieją szanse na pojednanie. Sąd może również zbadać okoliczności związane z podjęciem decyzji o rozstaniu, takie jak zdrada czy przemoc domowa.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Zadaj pytanie


This will close in 0 seconds